23 april 2020VVT Nieuws, Wonen

Nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie SDE++

Op 17 februari 2020 verscheen een Kamerbrief van minister Wiebes over de voortgang van de Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie SDE++. De regeling is open van 29 september tot en met 22 oktober 2020. Er is €5 miljard beschikbaar.

De eerdere SDE+ richtte zich op het stimuleren van energie uit hernieuwbare bronnen. Bij de SDE++ regeling staat het terugbrengen van CO2-uitstoot centraal.

De SDE++ houdt zich vast aan een aantal elementen van de SDE+ regeling, zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken. Een belangrijk nieuw uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO₂-emissies.

Meer informatie over de doelstelling en opzet van deze regeling is beschreven in de brief van minister Wiebes van 17 februari. Hierin worden ook de geselecteerde technieken omschreven. De publicatie van alle onderliggende regelgeving voor de openstelling van de SDE++ wordt uiterlijk in het voorjaar verwacht.

Meer weten?

Zie ook: Geopend: extra subsidieronde SDE+ voorjaar 2020

 

1-DSC_0066-001

Laatste nieuws