21 juli 2020Ondernemerschap, VVT Nieuws

Nieuwe rapportage over ervaren regeldruk in de zorg

De bewindspersonen van VWS hebben het eindrapport van de merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg naar de Tweede Kamer verzonden. Daaruit blijkt dat de ervaren regeldruk voor de wijkverpleging licht is gedaald. Voor verpleeghuizen is gebruik gemaakt van andere bronnen dan voorheen de Berenschot meting en is daarmee niet goed vergelijkbaar. Duidelijk is wel dat het verminderen van regeldruk een taai vraagstuk is waarvoor een lange adem nodig is.

Het rapport is met de begeleidende aanbiedingsbrief hier te vinden. Eind van het jaar volgt nog een uitgebreide rapportage over het gehele programma [Ont]regel de zorg. ActiZ heeft het kabinet kort geleden opgeroepen meer prioriteit te geven aan de aanpak van administratieve lasten in de langdurig zorg. Lees ons bericht.

Planning = realisatie

ActiZ heeft onlangs nog een bijeenkomst gehouden over planning=realisatie en de AO/IB voor degenen die in januari niet konden deelnemen aan de bijeenkomst. Naar verwachting zal ook in het najaar hier nog de nodige aandacht aan gegeven worden. Zorgorganisaties die planning=realisatie die hun ervaringen/successen willen delen, kunnen dat melden bij Lenard Markus, l.markus@actiz.nl.

Documenten over planning=realisatie zijn hier te vinden. In het digitale netwerk van ActiZ ‘administratieve lasten wijkverpleging’ staan de stukken van de bijeenkomsten van vorig jaar en januari 2020 over dit onderwerp.

1-DSC_0066-001

Laatste nieuws