26 juni 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwe deadline aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2019

Op 23 juni j.l. heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe deadline voor aanlevering kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verslagjaar 2019 vastgesteld op 1 november 2020. De IGJ, het Zorginstituut en NZa zijn op de hoogte van dit uitstel.

Eerder was, vanwege de Covid-19 crisis, de deadline voor de gegevensaanlevering verpleeghuiszorg over verslagjaar 2019 uitgesteld. De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, ZorgthuisNL, V&VN en Verenso) heeft nu in goed overleg met de brancheorganisaties en hun achterbannen besloten tot de nieuwe deadline van 1 november 2020. De verwachting is dat het Zorginstituut Nederland hier akkoord op zal geven. Deze nieuwe deadline geldt zowel voor de indicatoren basisveiligheid, de NPS, de indicatoren personeelssamenstelling als de url-link naar het kwaliteitsverslag 2019.

Aanlevering kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling 2019

Aan de wijze van aanleveren is niets veranderd. Dit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de portal van gegevensmakelaar Desan, gefaciliteerd door ActiZ. De portal bij Desan is reeds open en blijft geopend tot en met 1 november 2020. U kunt hier alle informatie vinden over het aanleverproces.

Aanlevering kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling 2020

De stuurgroep heeft ook gesproken over de aanlevering van de indicatoren over verslagjaar 2020. Besloten is dat de indicatoren over 2020 gelijk blijven aan die over 2019, wel zullen in het handboek enkele aanpassingen worden gedaan, zodat het voor kleinschalige zorgaanbieders beter aansluit. Dit handboek verschijnt 1 september 2020.

Registreren, meten en aanleveren van de indicatoren over 2020 vindt in principe plaats op gebruikelijke wijze. Mocht de situatie door Covid-19 veranderen, dan zal door de stuurgroep opnieuw naar de meetperiode worden gekeken.

Bij vragen helpen we graag, neem daarvoor contact op met:

Christa Ooms, beleidsadviseur, telefoon: 085-0772014, c.ooms@actiz.nl (indicatoren basisveiligheid)

Lotte Vlaar, beleidsadviseur, telefoon: 085-0772002, l.vlaar@actiz.nl (kernfactoren personeelssamenstelling)

Gerdienke Ubels, senior beleidsadviseur, telefoon: 085-0772017, g.ubels@actiz.nl 

Christa Ooms
Lotte Vlaar

Laatste nieuws