nieuws

07 juni 2019VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe beleidsregel NZa biedt meer experimenteerruimte

Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en een gedeelte van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) kunnen worden gecombineerd. De NZa maakt hiervoor, op aanwijzing van het ministerie van VWS, een aparte beleidsregel onder de noemer ‘proeftuinen’.

Kansrijk

ActiZ ziet het als een kansrijke ontwikkeling om met domein-overstijgende experimenten te starten, vooral op het gebied van multidisciplinaire behandeling ambulant of thuis of gecombineerd met een tijdelijk verblijf. Tegelijk benadrukt ActiZ dat de drie relatief nieuwe zorgvormen de ruimte moeten blijven krijgen om verder te professionaliseren en dat de samenhang met wijkverpleging en de medisch-specialistische revalidatie ook van belang blijft.

2023

De proeftuinen bieden zorgaanbieders en zorgverzekeraars de ruimte om lokaal oplossingen te bedenken voor huidige knelpunten die ervaren worden tussen deze drie zorgsectoren. De verwachting is dat invoering van eenduidige prestatiebekostiging voor de drie zorgvormen in ieder geval niet voor 2023 mogelijk is.

Marktdag

Voorbeelden en ervaringen rondom de proeftuinen zijn voor ActiZ belangrijk om een effectieve belangenbehartiging uit te voeren en kennis te delen binnen de sector. Op 28 juni aanstaande organiseert ActiZ samen NZa en ZN een gezamenlijke marktdag. U bent van harte uitgenodigd om hier uw voorbeelden te delen.

anne lee edens

Laatste nieuws