nieuws

27 februari 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuw IGJ toetsingskader toezichtproject Tirza

Voor het toezichtproject Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA) heeft de inspectie een toetsingskader opgesteld. Hierin zijn de wetten en richtlijnen samengevat die betrekking hebben op deze onderwerpen binnen deze sectoren. Het is een algemeen toetsingskader omdat het van toepassing moet zijn op 10 sectoren.

Het toetsingskader is inmiddels gepubliceerd op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. U kunt hiervoor deze link volgen of zoeken op ‘Toetsingskader Infectiepreventie in Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie’.

Achtergrondinformatie

De 10 Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie in Nederland dragen bij aan het beperken van antibioticaresistentie en het beperken van overdracht van resistente micro-organismen. Toezichtproject TIRZA van de inspectie richt zich op de regionale samenwerking tussen verschillende sectoren van de zorg, in eerste instantie binnen de regio Limburg. In een eerder bericht (LINK NAAR 1) bent u hierover geïnformeerd.

Binnen dit project bezoekt de inspectie tien sectoren binnen de zorg in Limburg. Waaronder de zorgaanbieders in verpleeghuizen en thuiszorginstellingen aldaar.

De aandacht binnen dit project gaat uit naar vijf thema’s:

  1. Antibioticabeleid
  2. Infectiepreventie
  3. Overdracht
  4. Goed bestuur en
  5. Samenwerking binnen de regio

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws