20 november 2019Informatisering, VVT Nieuws

Nieuw dataplatform van ActiZ ‘Kijk op Data’ gelanceerd

Op de ALV van 20 november is het nieuwe dataplatform van ActiZ ‘Kijk op Data’ gelanceerd. Het platform filtert voor u met innovatieve modules relevante gegevens uit de veelheid van gegevens die al beschikbaar zijn vanuit verschillende bronnen. Er is aandacht voor het landelijke, maar ook voor het regionale beeld, en sluit daarmee aan bij belangrijke informatiebehoeften die geïnventariseerd zijn.

ActiZ_logo Kijk op Data_paars_RGB.pngBent u lid van ActiZ? Neem een kijkje op kijkopdata.actiz.nl. Inloggen is mogelijk met uw huidige ActiZ-ledennet gegevens. Bent u nog niet bekend als gebruiker van Kijk op Data of de eerdere Benchmark Zorg? Vraag uw benchmarkcoördinator om uw ActiZ-account toe te voegen. 

Meer informatie

Harold Beumer
1-DSC_0229-001

Laatste nieuws