16 september 2020VVT Nieuws, Zorg

Neem deel aan onderzoek gebruik casemanagement dementie

Iedere persoon die gediagnosticeerd wordt met dementie, wordt -als dit nodig is- gewezen op casemanagement dementie. Dit is een doelstelling in het Actieplan Casemanagement Dementie van VWS. Om te weten in hoeverre deze doelstelling behaald wordt, heeft VWS de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar het gebruik hiervan.

Bureau HHM voert dit onderzoek uit door te kijken naar het aantal mensen dat gebruik maakt van casemanagement dementie en de redenen te onderzoeken waarom hier geen gebruik van wordt gemaakt. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst en interviews. De vragenlijst staat inmiddels online en alle betrokken zorgaanbieders, ketenregisseurs en dementienetwerken wordt gevraagd om deze in te vullen. 

De resultaten van dit onderzoek worden zowel op landelijk als regionaal niveau teruggekoppeld. De regionale resultaten worden vormgegeven in factsheets met inzicht in de actuele status van de regio. 

Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u de vragenlijst invullen via deze link. Hier is ook het webinar terug te vinden en een FAQ’s met alle vragen die zijn gesteld tijdens de webinars en de antwoorden daarop. De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 19 oktober. 

We hebben u eerder al geïnformeerd over de digitale bijeenkomsten die bureau HHM organiseerde in aanloop naar dit onderzoek.

Vicky van der Elsen

Laatste nieuws