nieuws

18 februari 2019Zorg

Minister wil verbreding coördinatiefuncties ELV

De coördinatiefuncties voor het eerstelijnsverblijf (ELV) moeten worden verbreed naar ‘tijdelijk verblijf’, waar ook andere zorgsoorten zoals logeerzorg, acute wijkverpleging en de crisisregeling Wlz onder vallen. Dit zei minister De Jonge (VWS) tijdens een debat in de Tweede Kamer over ouderzorg op 7 februari 2019. Zonder de aanwezigheid van kostendekkende financiering ziet ActiZ in de nabije toekomst geen mogelijkheden voor verdere professionalisering of verbreding van de coördinatiefuncties naar andere tijdelijke zorgvormen.

Voortgangsrapportage voor de zomer

Verder liet de minister zich niet verleiden tot uitspraken over de doorontwikkeling van ELV. Op de moeizame financiering van de coördinatiefuncties, waar ActiZ al eerder melding van maakte, ging de minister niet in ondanks vragen van onder meer SP en PvdA over ‘geld dat op de plank blijft liggen’ bij verzekeraars. De minister verwees in zijn reactie naar de gezamenlijke uitvraag die ActiZ en ZN momenteel doen onder hun leden. De uitkomsten van de uitvraag en mogelijke maatregelen hierover neemt de minister op in de jaarlijkse Voortgangsrapportage Langer Thuis, die voor komende zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

20191008 foto eric newsroom.JPG

Laatste nieuws