20 oktober 2020Informatisering, VVT Nieuws

Meewerken aan het efficiënter uitwisselen van kwaliteitsinformatie?

Alle ketenpartijen in de verpleeghuiszorg werken samen in het programma KIK-V: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Doel is het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van informatie. Alles met het oog op een betere (informatie)kwaliteit in de verpleeghuiszorg en minder administratieve lasten.

Informatiebijeenkomst 26 november

Op donderdagochtend 26 november organiseert KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) een online informatiebijeenkomst over de implementatie van de afsprakenset KIK-V. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zorgaanbieders die meer willen weten over wat KIK-V voor hen betekent en hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden. Zorgaanbieders die al deelnemen aan KIK-V vertellen over hun ervaringen. Zo hoort u van uw vakcollega’s wat KIK-V betekent in de dagelijkse praktijk, in het werkproces en wat het oplevert.

Programma bijeenkomst

De bijeenkomst start met een introductie van het programma KIK-V. Aan bod komt wat KIK-V betekent voor u als zorgaanbieder en wat het programma oplevert. Tevens wordt ingegaan op wat u als zorgaanbieder nu al kunt doen voor de implementatie van de afsprakenset KIK-V. Tijdens verdiepende deelsessies kunnen deelnemers ervaringen delen over zowel de mogelijke gevolgen in het proces als op de techniek.

Aanmelden nu al mogelijk

De exacte tijd en het volledige programma volgen spoedig. Bent u geïnteresseerd in deelname aan de bijeenkomst, dan is het mogelijk u nu al aan te melden bij de organisatie van KIK-V

Wat is KIK-V?

Binnen KIK-V werken instellingen voor verpleeghuiszorg en betrokken ketenpartijen samen om de gegevensuitwisseling over de kwaliteit van verpleeghuiszorg effectiever en efficiënter te maken. Het fundament voor deze samenwerking en gegevensuitwisseling is een afsprakenset tussen betrokken partijen. De afspraken dragen bij aan het onderlinge vertrouwen en faciliteren een nieuwe, meer gezamenlijke manier van werken. Ook versterken de afspraken de onderlinge interoperabiliteit (elkaar begrijpen en gegevens kunnen uitwisselen). Zie ook de onderstaande video.

1-DSC_0963

Laatste nieuws