19 maart 2020Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Meetperiode PREM Wijkverpleging verlengd

De afgelopen dagen worden ActiZ en Zorgthuisnl veelvuldig gebeld door zorgaanbieders vanwege het coronavirus. Veel vragen die gesteld worden gaan over richtlijnen, beschermingsmiddelen, etcetera. Echter een deel van de vragen gaat ook over de uitvoering van de PREM Wijkverpleging. Veel zorgaanbieders en meetbureaus geven bij ons aan dat zij op dit moment geen prioriteit (kunnen) geven aan de uitvoering van de PREM Wijkverpleging. De overwegingen van de leden van ActiZ waren niet enkel een praktische overweging, maar ook een inhoudelijke overweging.

Eerder had ActiZ samen met Zorgthuisnl dit signaal ook al gedeeld met minister Bruins.

Besluit

De stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging, bestaande uit ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland, hebben besloten om de meetperiode van de PREM Wijkverpleging met een maand te verlengen. Daarmee hebben zorgorganisaties de mogelijkheid om tot eind juni 2020 te meten en hun gegevens aan te leveren.

Mocht gedurende de komende periode blijken dat het coronavirus langer aanwezig blijft, dan zal ActiZ opnieuw met de stuurgroep in overleg gaan over de meetperiode van de PREM Wijkverpleging.

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws