Wijkverpleegkundige op de fiets-1000x500
26 februari 2020VVT Nieuws, Zorg

Meer samenwerking nodig in wijkverpleging

ActiZ schrijft paper aan Tweede Kamer

Samenwerking in de wijkverpleging is nog niet vanzelfsprekend. Het zorgstelsel is er niet op ingericht en de huidige wijze van zorginkoop draagt niet bij aan meer en betere samenwerking. ‘Regionale samenwerking moet worden beloond in plaats van worden afgestraft’, dat schrijft ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties in een paper aan de Tweede Kamer. Volgende week  debatteert de vaste Kamercommissie van VWS met de minister over wijkverpleging. Lees hier het volledige paper van ActiZ.

Behalve voor betere mogelijkheden voor samenwerking pleit ActiZ ook voor vrijstelling van BTW voor zorgorganisaties die onderlinge samenwerkingsverbanden hebben om elkaars medewerkers in te zetten, bijvoorbeeld in de avond-, nacht- en weekendzorg.

Een ander knelpunt waar ActiZ aandacht voor vraagt bij de Tweede Kamer is dat de  begeleiding van nieuwe medewerkers niet is opgenomen in de tarieven van zorgverzekeraars. Met name in de wijkverpleging en thuiszorg is begeleiding tijdsintensief omdat het gaat om 1 op 1 begeleiding. Het is voor organisaties erg kostbaar hier mensen voor vrij te maken en het is nu niet mogelijk dit kostendekkend te doen.  

20191008 foto eric newsroom.JPG

Laatste nieuws