06 juli 2020VVT Nieuws

Meer instroom specialisten ouderengeneeskunde in opleiding

In de opleiding ouderengeneeskunde starten dit jaar 146 basisartsen. Dit is wederom een groei in de instroom in vergelijking met voorgaande jaren. Vanaf september is het ook mogelijk om de opleiding te volgen aan de Universiteit van Groningen en van Maastricht.

ActiZ vindt het een gunstige ontwikkeling dat nu ook in de gebieden waar veel ouderen wonen, basisartsen kunnen starten met de opleiding ouderengeneeskunde. Het is van groot belang dat er voldoende specialisten worden opgeleid om het groeiend aantal ouderen de zorg te kunnen geven die zij nodig hebben.

Regio speelt grote rol bij loopbaankeuze basisartsen

Uit onderzoek naar loopbaanwensen van basisartsen en hun motivatie voor een specialisatie blijkt dat ze bij voorkeur een opleiding kiezen in de regio waar ze wonen. Door meer opleidingsplaatsen en een betere spreiding hiervan kan het volume ook toenemen. Dit is hard nodig want vanaf 2021 heeft het Capaciteitsorgaan 260 opleidingsplaatsen geraamd voor ouderengeneeskunde.  

Er zijn al opleidingen voor het specialisme ouderengeneeskunde in Amsterdam, Nijmegen en Leiden. Met de komst van de opleiding in Groningen en Maastricht is er nu een betere spreiding over het land, van oost naar west en noord en zuid.

Meer informatie

Meer informatie voor basisartsen of co-schappers die zich verder willen specialiseren in ouderengeneeskunde en de opleiding is te vinden op ouderengeneeskunde.nu of SOON, het samenwerkingsverband tussen de vijf opleidingsinstituten. Ook gespecialiseerde artsen die willen doorstromen naar ouderengeneeskunde kunnen hier terecht voor een opleiding op maat.  

 

Karin de Poorter

Laatste nieuws