nieuws

22 oktober 2019VVT Nieuws, Werkgeverschap

Maak kennis met Sandra, Melanie, Nadia en Mark voor een andere kijk op opleiden

Sandra, Melanie, Nadia en Mark zijn de vier persona’s die ActiZ samen met VGN, branchevereniging voor de gehandicaptenzorg, heeft ontwikkeld. Zij staan model voor zij-instromers en doorstomers in de zorg, met ieder een eigen verhaal, verwachtingen en ambities. Door deze persona’s krijgen zorgorganisaties meer inzicht in de afwegingen die er spelen bij het kiezen van een werk-/leertraject voor een individuele medewerker en welke mogelijkheden er dan zijn, inclusief een inschatting van de investering van het gekozen traject. Sandra, Melanie, Nadia en Mark laten zien dat er meer mogelijkheden zijn om medewerkers toe te rusten voor hun werk. En dat het niet (meer) altijd nodig is om een hele opleiding te volgen om toch goed inzetbaar te zijn in de zorg.

personas.JPG

Zorgvraag stijgt; andere kijk op opleiden nodig

De vraag naar zorg en ondersteuning neemt flink toe. Alleen al het aantal mensen met ouderdomsproblematiek verdubbelt richting 2040. De zorgvraag wordt steeds complexer én onze zorgmedewerkers vergrijzen. Als samenleving stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van onze zorg. Maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen gaan steeds sneller en dit vraagt van medewerkers dat zij zich continu blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Welzijn en welbevinden van zorgvragers staan meer centraal, andere zorg- en woonvormen komen op, diversiteit neemt toe. We hebben zowel meer zorgmedewerkers nodig als meer diverse zorgverleners. Alleen denken in de van oudsher bestaande zorgdiploma’s past niet meer bij de huidige zorg.

Nieuwe mensen, nieuwe wensen

Momenteel werken er circa 600.000 medewerkers in de zorg voor ondersteuning aan mensen met een beperking of een chronische aandoening, ouderen en andere kwetsbaren. De nieuwe instroom bestaat voor een steeds groter deel uit volwassenen. Volwassenen brengen andere vaardigheden, competenties en ervaringen mee dan jongeren. Zij stellen dus ook andere eisen aan het onderwijs, namelijk dat het op maat is, flexibel en erkend. Voor hen is het noodzakelijk dat het beroepsonderwijs beter aansluit bij hun wensen en leerbehoeften. Voor de zorgvragers is het noodzakelijk dat kennis en kunde past bij de wijze waarop de zorg georganiseerd wordt rondom de cliënt.

Download de vier persona’s van Maatwerk Opleiden in de Zorg

Bekijk de overzichtspagina beroepsonderwijs beter op maat

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Devie Rusch
1-DSC_0963

Margriet Snellen

Laatste nieuws