09 juli 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Maak intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis bespreekbaar

Behoefte aan intimiteit en seksualiteit is van alle leeftijden en daarom belangrijk om aandacht voor te hebben in de ouderenzorg. Rutgers en Vilans ontwikkelden interventies voor de praktijk en lesmateriaal voor MBO, HBO en universitaire opleidingen.

Op het onderwerp rust nog steeds een taboe, en niet iedereen vindt het even makkelijk over intimiteit en seksualiteit te praten. Terwijl het, juist in deze periode van versoepelingen tijdens de corona periode, een actueel onderwerp is. Rutgers en Vilans hebben samen met een aantal verpleeghuizen en onderwijsinstellingen, met ActiZ in de klankbordgroep, een aantal interventies ontwikkeld voor de praktijk en als lesmateriaal voor op scholen (MBO, HBO en universitaire opleidingen). Door het inzetten van deze interventies worden (toekomstige) zorgprofessionals beter toegerust in hun werk met kennis, competenties en hulpmiddelen op het gebied van intimiteit en seksualiteit.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door ZonMW.

Materialen

De volgende materialen zijn ontwikkeld om te gebruiken in de praktijk:

  • Een poster met facts & figures over intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis.
  • Beleidsleidraad om instellingen zoals verpleeghuizen te helpen bij het formuleren van beleid op het gebied van intimiteit en seksualiteit. 
  • Filmpjes met voorbeelden van gespreksvoering. En reflectie op die gesprekken.
  • Een scholingsmap, met deze map kunnen verpleeghuizen zelfstandig hun zorgprofessionals (verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden) scholen op het gebied van intimiteit en seksualiteit. 
  • Het herziene boekje Seksualiteit uit de serie "Zo mooi anders in de zorg" van Irene Muller-Schoof en Marga Hop, met
  • Stellingen over intimiteit en seksualiteit die besproken kunnen worden in een team. Deze stellingen vormen de handvatten voor een gesprek over het thema. 

Deze materialen zijn te vinden op de websites van Rutgers, Waardigheid en Trots en Zorg voor Beter.

Free Learning

Een aanvullend product bij deze serie is de nieuwe Free Learning ‘Intimiteit en Seksualiteit in het Verpleeghuis’, over bijvoorbeeld intimiteit versus seksualiteit, seksueel repertoire, huidhonger, verwenzorg, de rol van medicatie en ontremd seksueel gedrag.

U kunt gratis en zonder inloggen deze door LOCOmotion, Vilans en Rutgers gemaakte, en door AllYouCanLearn gefinancierde module volgen via deze link.

1-DSC_0443-001

Laatste nieuws