nieuws

20 maart 2019Ondernemerschap, VVT Nieuws

Leren en verbeteren tijdens verbetersessie administratieve lasten

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met als doel om onnodige regeldruk te verminderen, kwamen afgevaardigden van 7 organisaties uit de wijkverpleging en verpleeghuiszorg dinsdag 12 maart in Utrecht bijeen tijdens de verbetersessie. In 2019 worden er nog meer schrap- en verbetersessies georganiseerd vanuit het programma (Ont)regel de langdurige zorg.

De verbetersessie is een vervolg op de eerdere schrapsessies die werden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU ’91 en ZorgthuisNL, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. Deze specifieke bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen met het verminderen van administratieve lasten met als doel te inventariseren welke regels op landelijk niveau aangepakt moeten worden. Snappen, schrappen of verbeteren van regels en processen, zodat er meer tijd voor de cliënt over blijft. Verschillende partijen die een rol spelen in administratieve lastendruk waren dan ook aanwezig om gezamenlijk de schouders onder dit vraagstuk te zetten.

Regeldruk van buitenaf

Er zijn regels die vanuit de overheid of bijvoorbeeld het zorgkantoor worden opgelegd en voor extra (ervaren) regeldruk zorgen. Vooral wanneer niet bekend is waarom een bepaalde registratie gedaan moet worden. Vier regels en processen kregen op deze terugkomdag extra aandacht: HACCP (hygiëne code), incidenten melden, risicosignalering en de-implementatie van onnodige registraties.

Er zijn daarnaast registraties en lijstjes die binnen de organisatie zelf ontstaan, blijkt uit de schrapsessies waarin zorgprofessionals de administratieve lasten in hun organisatie in kaart brengen. "Draagkracht creëren in alle lagen van de organisatie is een voorwaarde om deze registraties aan te pakken." vertelt een van de deelnemers.

“Het is inspirerend om te horen hoe professionals concrete stappen zetten om regels binnen hun organisaties te schrappen en het leren en verbeteren centraal te stellen. Om dat te kunnen doen hebben zij ruimte en vertrouwen nodig. Dat vraagt dus ook een andere opstelling van de overheid, toezichthouders en financiers. De terugkomdag is een mooie manier om daarover in gesprek te gaan.” Aldus Trudy Prins, namens de sociale partners VVT.

Regels schrappen en dan?

Het afschaffen of de-implementeren van registraties is nog niet zo makkelijk in de praktijk, blijkt tijdens de terugkomdag. Een verpleegkundige vertelt: "Het afschaffen van regels zorgt soms juist voor onrust en verwarring. Als bijvoorbeeld de handtekening onder het zorgplan niet meer nodig is roept dit vragen op. Wat moeten we dan wél doen? En hoe?" Er is behoefte aan duidelijke communicatie en afspraken tussen alle betrokken partijen als een regel wordt afgeschaft.

Leren en verbeteren

Zorgprofessionals en beleidsadviseurs voerden verhelderende gesprekken over verschillende regels en hoe deze ervaren worden. De boodschap van de dag: vraag je steeds af waarom je een bepaalde registratie doet en of dit leidt tot leren en verbeteren. Een lijstje is een hulpmiddel, geen doel op zich. Heb als zorgprofessional vertrouwen in je eigen kunnen en ken je cliënt. Daar is geen lijstje voor nodig! En bij twijfel over hoe een regel moet worden toegepast, kun je bijvoorbeeld bij de inspectie terecht, ‘de deur staat open’, geven zij aan.

Aanmelden schrap- en verbetersessies 2019

Wilt u als zorgorganisatie ook werken aan meer tijd voor zorg en minder regels? Meld u dan aan voor één van de schrap- en verbetersessies via www.vilans.nl/schrapsessieregeldruk. Of wilt u als branche- of ketenorganisatie in gesprek met zorgprofessionals over het terugdringen van de regeldruk? Stuur dan een mail naar minderregeldruk@vilans.nl

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrap- en verbetersessies worden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en Zorgthuisnl, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessies worden georganiseerd vanuit de cao-afspraken tussen sociale partners en dragen bij aan het programma (Ont)regel de langdurige zorg.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862
Jacqueline Donga

Jacqueline Donga

Laatste nieuws