nieuws

27 maart 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Leidraad cultuurspecifieke zorg in programma Thuis in het verpleeghuis

Er zijn momenteel 312.000 ouderen met een migratie achtergrond in Nederland, dit aantal zal in de komende 10 tot 15 jaar verdubbelen. Netwerk Organisaties Oudere Migranten NOOM ontwikkelt een leidraad cultuurspecifieke zorg, omdat de voorzieningen in de ouderenzorg nog niet altijd vanzelfsprekend aansluiten bij de culturele identiteit van deze ouderen, zeker als zij dementerende zijn.

Nu een motie van Corine Ellemeet van Groen Links hieromtrent is aangenomen, zal deze leidraad als hij klaar is worden toegevoegd aan het programma Thuis in het verpleeghuis. Het is de bedoeling dat er zo meer aandacht komt voor voorlichting aan migrantenouderen én voor scholing binnen de verpleeghuiszorg met betrekking tot cultuurspecfieke zorg als verdieping van persoonsgerichte zorg.

Verdieping van persoonsgerichte zorg

In de praktijk vraagt persoonsgerichte zorg voor oudere migranten nóg meer verdieping in de ander dan ‘reguliere’ persoonsgerichte zorg. Gewoonweg omdat verschillen nu eenmaal meer handelingsverlegenheid oproepen. Maar hoe ingewikkeld het soms ook lijkt, eigenlijk is het niet meer dan een vergrootglas op veranderbereidheid. Het gaat om het stimuleren van de intrinsieke motivatie om kwaliteit te leveren en om de uniciteit van de cliënt te weten, te voelen. Goed diversiteitsbeleid kan een vliegwiel zijn bij persoonsgerichte zorg.

Bent u geïnteresseerd in reeds beschikbare materialen, klik hier.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws