breien
10 juli 2020VVT Nieuws

Leegstand verpleeghuizen neemt af

Meer nieuwe bewoners welkom geheten

Verpleeghuizen verwelkomen weer meer nieuwe bewoners. Tijdens de coronaperiode waren ouderen en hun naasten begrijpelijkerwijs terughoudend voor het kiezen voor een verpleeghuis. Inmiddels zien verpleeghuizen dat weer meer mensen met een indicatie voor langdurige zorg in een verpleeghuis komen wonen. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis nam het aantal nieuwe bewoners af. Belangrijkste redenen hiervoor waren dat door het bezoekverbod de overgang naar het verpleeghuis extra groot was, mensen opzagen tegen een quarantaineperiode  of dat verhuizen niet kon door een besmetting in het verpleeghuis. In totaal wonen in Nederland zo’n 115.000 mensen in verpleeghuizen en staan ruim 20.000 mensen op een wachtlijst voor een verpleeghuis.

Geen bezoekverbod meer

“We zien dat na de coronaperiode waarin sommige verpleeghuizen te maken kregen met meer leegstand, mensen inmiddels weer kiezen voor goede zorg in een meer beschermde omgeving”, zegt Conny Helder, bestuurslid van ActiZ,  branchevereniging van zorgorganisaties. “De grootste drempel voor mensen was het landelijk opgelegde bezoekverbod, dat geldt nu gelukkig niet meer en zo’n algemene maatregel voor het hele land willen we ook koste wat kost voorkomen.” Zowel het CBS, het Zorginstituut Nederland als de NZa melden dat er momenteel minder mensen in verpleeghuizen verblijven dan begin dit jaar. De laatste cijfers over de bezetting van verpleeghuizen gaan over de maand mei en variëren van 4600 mensen (CBS) tot 5800 (NZa) minder. Helder: “We zien in de cijfers dat de afname van het aantal verpleeghuisbewoners in mei minder groot is dan in april, dat bevestigt ons beeld dat er weer meer mensen kiezen voor goede zorg en welzijn in het verpleeghuis.” 

Wachtlijstbemiddeling

Verpleeghuizen benaderen actief mensen die op wachtlijsten staan als er ruimte is en informeren zorgverleners in de wijk en huisartsen over mogelijkheden voor plaatsing. “De verhuizing naar een verpleeghuis is voor veel cliënten een grote stap. Maar zowel voor de cliënt als voor mantelzorgers is het veelal de juiste keuze”, stelt zorgbestuurder Tamara Pieterse, lid van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg. “Daarnaast krijgen mensen op een wachtlijst vaak al wel veel professionele zorg thuis, in combinatie met veel ondersteuning van mantelzorgers. Een verhuizing van iemand naar een verpleeghuis betekent daardoor mede dat de wijkverpleging of thuiszorg nieuwe cliënten in zorg kan nemen.” Eerder berichtte ActiZ dat de zorg thuis inmiddels weer op volle sterkte is. Mensen die 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg in de nabijheid nodig hebben en daar een indicatie voor hebben komen in aanmerking voor opname in een verpleeghuis.

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws