nieuws

14 mei 2019VVT Nieuws, Zorg

Laatste voorbereidingen definitieve aanlevering GRZ kostprijzen over boekjaar 2018

ActiZ heeft afgelopen op vrijdag 10 mei 2019 in een 2e bijeenkomst over het kostprijsonderzoek GRZ de belangrijkste bevindingen van de proefaanleveringen die eerder dit jaar namens ActiZ zijn verricht, met de leden gedeeld.

Kwaliteit van de kostprijzen  

De NZa gaat op basis van een kostprijsonderzoek bij geselecteerde aanbieders de kostprijzen voor de GRZ herijken. In eerdere berichtgeving heeft ActiZ aangekondigd dit kostprijsonderzoek GRZ actief te gaan begeleiden. Doel van dit begeleidingstraject was om de aanlevering van de kostprijzen in de voorbereidende fase te toetsen. Op deze wijze kan de kwaliteit van de kostprijzen in opmaat naar de definitieve aanlevering naar de NZa verbeterd worden.

Op vrijdag 10 mei heeft ActiZ de belangrijkste uitkomsten van de proefaanleveringen besproken. De NZa was hierbij aanwezig en heeft op een aantal onderdelen vragen over het aanleversjabloon verhelderd. De belangrijkste bevindingen vindt u in de presentatie en in de door ActiZ samengestelde handreiking.

Deadline aanlevering NZa 1 juni2019

De deadline voor (de verplichte aanlevering) van de kostprijsgegevens aan de NZa is 1 juni 2019. De NZa heeft de geselecteerde GRZ aanbieders recent via een herinneringsbrief geattendeerd op de afspraken voor definitieve aanlevering. 

Aanleveren kostprijzen GRZ aan ActiZ

ActiZ roept geselecteerde GRZ aanbieders op om parallel aan de aanlevering aan de NZa, ook de kostprijzen via een daarvoor ingericht portaal aan ActiZ aan te leveren. ActiZ zal deze informatie gebruiken om analyses te verrichten ten behoeve van de gesprekken met de NZa over de kwaliteit van de kostprijzen en om benchmarkinformatie te generen die wij vervolgens met u zullen delen.

Correcte DIS data

Voor de daadwerkelijke kostprijsberekeningen zullen zowel de aangeleverde kostprijzen als de DIS data gebruikt worden. Op dit moment is nog niet alle DIS informatie over 2018 aangeleverd. Ook zijn er signalen dat er in sommige gevallen sprake is van foutieve registratie of onder registratie van zorgactiviteiten zoals de ambulante behandeldag, huiszoek of afwezigheidsdagen.

Het is van van groot belang dat alle GRZ aanbieders de DIS data zo correct mogelijk vastleggen en periodiek bij de NZa aan te leveren. Wij vragen opnieuw uw aandacht hiervoor.

Ter ondersteuning zal ActiZ rondom de publicatie van de regelgeving MSZ 2020 begin juli extra aandacht besteden aan de GRZ handleiding met DBC registratieregels.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Kelly Schroeder

Laatste nieuws