nieuws

01 oktober 2019VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Handreiking Wzd voor zorgaanbieders beschikbaar

Naar verwachting treedt op 1 januari 2020 de Wet zorg en dwang in werking. Om zorgorganisaties behulpzaam te zijn bij de voorbereiding op deze nieuwe wet hebben ActiZ en VGN een handreiking geschreven in opdracht van en in nauwe samenwerking met VWS.

De handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’ is definitief en vervangt de concept-handreiking die ActiZ u in een directiemail op 18 juli 2019 heeft toegezonden. In de bijlage wordt aangegeven welke wijzigingen in de definitieve versie ten opzichte van de conceptversie zijn aangebracht.

In de handreiking kunt u informatie vinden over :

 • Hoofdrolspelers uit de Wzd
 • Basisbegrippen uit de Wzd
 • Onvrijwillige zorg
 • Ambulante onvrijwillige zorg
 • Opname en verblijf
 • Rechtspositie van de cliënt
 • Toezicht en bestuursrechtelijke handhaving
 • Strafrechtelijke handhaving

De handreiking heeft zogenaamde ‘clickables’ waarmee  u direct kunt doorklikken naar voor u relevante onderdelen van de handreiking.                                    

De handreiking is onderdeel van onze uitgebreide Toolkit Wet zorg en dwang.

Als vervolg op de bijeenkomsten Wet Zorg en Dwang van dit voorjaar, geven wij dit najaar leden in een aantal bijeenkomsten een update over

 • de regelgeving Wzd
 • de handreiking Wzd 
 • de profielen Wzd Functionaris en Zorgverantwoordelijke

Check onze agenda en meld u aan!

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman

Laatste nieuws