nieuws

12 augustus 2019Financiering, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ presenteert hulpmiddel strategische zorgverkoop

Kom beter voor de dag met hulp van de ActiZ ‘Handreiking strategieën voor zorgverkoop’. De nieuwe handreiking helpt zorgaanbieders om de strategische (nieuwe) mogelijkheden van zorgverkoop beter te verkennen en te benutten. De handreiking is samen met leden van ActiZ opgesteld en gaat over zorgverkoop binnen de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning.

Praktische verkenning

De handreiking is een praktische verkenning van (nieuwe) mogelijkheden voor de verkoop van verpleeghuiszorg, wijkverpleging, diensten in het sociaal domein en revalidatie- en herstelzorg. De handreiking staat stil bij de meerwaarde van zorgverkoop voor cliënten en hoe betere zorgverkoop tot stand kan komen richting zorginkopers: de zorgverzekeraar, het zorgkantoor, de gemeente of de pgb-budgethouder.

Met verbinding van theorie en praktijk biedt de handreiking een denkkader voor het doorgronden en werken binnen uw eigen organisatie. De ‘Handreiking strategieën voor zorgverkoop’ is goed te gebruiken door verschillende onderdelen en medewerkers in zorgorganisaties. ActiZ hoopt dat deze handreiking bijdraagt aan het (her-)bepalen van de strategische positie van zorgorganisaties en de verkooppositie versterkt. Zo werkt de sector aan beschikbare en betaalbare zorg voor de ouderen en chronisch zieken van nu én morgen.

Zorgverkoop voor toekomstbestendige sector

De in- en verkoop van zorg is een belangrijk instrument om tot toekomstbestendige zorg voor ouderen te komen. De uitdagingen in de zorg voor ouderen en chronisch zieken zijn groot. Het aantal ouderen dat zorg en ondersteuning nodig heeft, neemt toe. Ook is er blijvend behoefte aan medewerkers en vraagt het bieden van de juiste zorg op de juiste plek nieuwe vormen van samenwerking met anderen. Door deze ontwikkelingen is er behoefte aan een strategische oriëntatie op het bieden van zorg. De ‘Handreiking strategieën voor zorgverkoop’ helpt zorgorganisaties hierbij.

Vragen, opmerkingen of suggesties?

Die vernemen wij graag van u! Neem contact op met met

Handeriking strategieen voor zorgverkoop.PNG
Dharma Behari
Herma_klein

Laatste nieuws