19 maart 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Landelijke richtlijnen zorgverleners en BIG-(her)registratie

De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. Minister Bruins heeft inmiddels besloten dat voor alle geregistreerde zorgverleners de plicht tot herregistratie wordt opgeschort. Eerder zijn al besluiten genomen door het Kabinet waarin voormalige verpleegkundigen en artsen, van wie de BIG-registratie is verlopen, weer aan de slag mogen.

Opschorting plicht tot herregistratie

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft de plicht tot herregistratie voor alle zorgverleners, waaronder artsen en verpleegkundigen, opgeschort. De maatregel is met onmiddellijke ingang van kracht en geldt tot nader orde. De herregistratie is een terugkerende toetsing, eens in de vijf jaar om de BIG-registratie te behouden. Met deze maatregel wordt ook voorkomen dat eventuele zorgverleners, die dreigden hun registratie te verliezen, aan het werk blijven. Meer info vindt u hier  

Inzet voormalig verpleegkundigen en artsen

In het kader van nood breekt wet is deze week door het Kabinet aangekondigd dat voormalig verpleegkundigen en artsen zelfstandig kunnen worden ingezet om de continuïteit van de zorg te garanderen. Aan de inzet van de voormalig verpleegkundigen en artsen, die niet meer BIG geregistreerd zijn, zijn wel voorwaarden verbonden voor beide beroepsgroepen. De voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met V&VN, KNMG en de Inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (IGJ).

De voorwaarden zijn:

  • Het moet gaan om verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie is verlopen na 1 januari 2018, waarbij de beëindiging van de registratie niet mag zijn veroorzaakt door een tuchtrechtelijke maatregel;
  • De inzet is beperkt tot noodzakelijke zorg, een situatie waarbij het niet mogelijk is om een BIG geregistreerde zorgverlener in te zetten;
  • Dat zij worden ingezet voor niet-complexe zorg, die aansluit bij de recente werkervaring;
  • Dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de niet- geregistreerde arts en verpleegkundigen en hun geregistreerde collega’s op de werkvloer. Specifiek over hoe te handelen in het kader van voorbehouden handelingen.

Meer informatie over de aanvullende en specifieke maatregelen vindt u hier.  

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Karin de Poorter

Laatste nieuws