nieuws

08 mei 2019Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Laatste kans: inschrijven Spiegelinformatie wijkverpleging verlengd t/m 16 mei!

Wegens de afgelopen meivakantie verlengen wij de inschrijftermijn. U kunt uw organisatie nu nog t/m 16 mei aanmelden voor deelname via https://actizbz.nl.

53 zorgorganisaties hebben zich al aangemeld. De kracht van deze module ligt in het aantal deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe meer data we kunnen verzamelen. We hopen dan ook op een grote deelname.

Aanleiding

Wilt u ook meer grip op de informatie van verzekeraars als de contractering voor 2020 van start gaat? Vergelijkt de zorgverzekeraar uw organisatie met andere organisaties en ervaart u daarin een informatieachterstand? Om deze informatieachterstand in te lopen, biedt de ActiZ Benchmark Zorg een module Spiegelinformatie wijkverpleging aan. Met de inzichten uit deze spiegelinformatie, verbetert u uw verkooppositie. U kunt zich hiervoor nu aanmelden.

Nieuw dit jaar

Met behulp van input van leden hebben we de Spiegelinformatie wijkverpleging uitgebreid. Dit jaar vragen we niet alleen de productiegegevens over 2018 uit, maar ook de gecontracteerde tarieven voor 2019. Daarmee hopen we de benchmark nog actueler en relevanter te maken. Verder vragen wij dit jaar ook gegevens uit over uw personeelsmix, uw doelmatigheidsklasse bij de grootste zorgverzekeraars en ook uw gemiddelde verzuimcijfer. Daarmee kunnen wij nog meer inzichten bieden. Ook houden wij nu rekening met eventuele opslagen voor beschikbaarheid, wijkgericht werken en MTH/hoog complexe zorg. Dit leidt tot een zuiverder vergelijking van de tarieven.

Aanleveren gegevens

Voor de module Spiegelinformatie wijkverpleging dienen o.a. de productiegegevens van de wijkverpleging van 2018 via een Excel document te worden aangeleverd. Daarnaast wordt er gevraagd om een aantal gegevens ter typering van de organisatie aan te leveren. Het Excel-document kunt u downloaden nadat u bent ingeschreven voor deze module en uw bestuurder goedkeuring op de kosten heeft gegeven. Een voorbeeld van de gegevens die u dient aan te leveren vindt u op onze website.

Resultaat

Na het verwerken van de gegevens worden de resultaten beschikbaar gesteld in een persoonlijke online rapportage-omgeving. Hier heeft u inzage in uw eigen resultaten en die van de sector. Daarnaast kunt u zich spiegelen aan vergelijkbare organisaties (deze organisaties worden niet herleidbaar weergegeven). Naast de online rapportage-omgeving ontvangt u de belangrijkste resultaten ook in een PDF rapport.

De spiegelinformatie is voor eind juni beschikbaar. ActiZ organiseert een bijeenkomst op 2 juli waar een overzicht van de resultaten gepresenteerd wordt en u met elkaar in gesprek kunt gaan over thema’s als doelmatigheid. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Aanmelding deelname

U kunt uw organisatie tot en met 16 mei aanmelden voor deelname via https://actizbz.nl.

De kracht van deze module ligt in het aantal deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe meer data we kunnen verzamelen. We hopen dan ook op een grote deelname.

Investering vanuit deelnemers

De module Spiegelinformatie wijkverpleging wordt voor het grootste gedeelte bekostigd uit de begroting van de ActiZ Benchmark Zorg: de vaste kosten en een groot deel van de kosten die we specifiek voor elke deelnemer moeten maken. Alleen voor een klein gedeelte van de kosten die we specifiek voor elke deelnemer moeten maken, wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze is afhankelijk van de omzet wijkverpleging van de organisatie. De omzet is op basis van de cijfers welke bij ActiZ bekend zijn over 2017. De volgende staffel wordt gehanteerd:

Jaaromzet wijkverpleging aanbieder

Eenmalige bijdrage Spiegelinformatie wijkverpleging voor contractering 2020 (incl. BTW)

Minder dan € 5 miljoen

€ 400,-

Tussen € 5 miljoen en € 15 miljoen

€ 1.500,-

Meer dan € 15 miljoen

€ 2.500,-

Meer informatie

Meer informatie vindt u op hier.

Voor meer inhoudelijke informatie over de Spiegelinformatie wijkverpleging kunt u ook contact opnemen met benchmark@actiz.nl.

Voor vragen over het inloggen of aanmelden via https://actizbz.nl kunt u contact opnemen met helpdesk@actizbz.nl.

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
ActiZ

Laatste nieuws