10 september 2020Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Kwaliteitsplan 2021: goedkeuring door Cliëntenraad en VAR/PAR vereist

Vanaf 2020 hebben de cliëntenraad en de VAR/PAR ‘instemmingsrecht’ op het kwaliteitsplan van de zorgorganisatie. De Stuurgroep verpleeghuiszorg heeft besloten dit op te nemen in het kwaliteitskader.

Instemmingsrecht

De stuurgroep heeft besloten dat de cliëntenraad en de personeelsvertegenwoordiging een instemmingsrecht krijgen op het jaarlijkse kwaliteitsplan. Daarmee wil de stuurgroep bereiken dat cliënten en personeel invloed hebben op het kwaliteitsbeleid. Ieder verpleeghuis moet jaarlijks zo’n kwaliteitsplan maken. Het plan voor 2021 moet uiterlijk op 31 december 2020 gereed zijn.

In het proces van totstandkoming ervan moet dus ruimte zijn voor de bespreking met en goedkeuring door de Cliëntenraad en de VAR/PAR.

‘Bewaarkaarten’

Zowel het LOC als de V&VN hebben, ieder voor hun eigen achterban, een ‘bewaarkaart’ gemaakt met daarin informatie over de het kwaliteitsplan en hun rol daarin.  Aan de hand hiervan kunnen afspraken gemaakt worden over hoe het proces aangepakt gaat worden.

Achtergrond

Vanuit het programma ‘Waardigheid en trots’ was er extra geld voor dagbesteding van bewoners en deskundigheidsbevordering voor personeel in verpleeghuizen. Met daarbij een grote invloed voor cliëntenraden bij het geld voor de dagbesteding. En bij de personeelsvertegenwoordiging voor het deskundigheidsgeld. Om de bureaucratie te verminderen heeft het ministerie van VWS besloten dat het vanaf 2020 geen geoormerkt geld meer is. De minister van VWS heeft de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gevraagd afspraken te maken zodat de invloed van cliëntenraad en personeelsvertegenwoordiging krachtig zou blijven.

Lotte Vlaar

Laatste nieuws