19 augustus 2020VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Kostenonderzoek NZa Beschikbaarheid (medische) vervolgopleidingen afgerond

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)heeft over de periode 2015-2018 een kostenonderzoek gedaan naar de beschikbaarheidsbijdrage voor de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde. Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe vergoedingsbijdrage op hetzelfde niveau blijft.

Het rapport beschrijft het kostenonderzoek naar de opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde, huisarts en arts verstandelijk gehandicapten. Het werkgeverschap voor de artsen in opleiding van deze beroepen ligt bij SBOH, zij hebben voornamelijk een bijdrage geleverd met financiële inzichten voor het onderzoek vanuit de werkgeverslasten en de overhead voor de opleidingen. Daarnaast is gekeken naar de kosten voor het cursorisch onderwijs door de opleidingsinstituten verenigd in SOON. Vanuit ActiZ is een belangrijke bijdrage geleverd op het onderdeel praktijkonderwijs door praktijkopleiders van specialisten ouderengeneeskunde.

Valuteerbare arbeid

De specialist ouderengeneeskunde in opleiding verricht gedurende het praktijkonderwijs in het eerste en derde jaar productieve arbeid. SBOH als werkgever brengt hiervoor volgens vaste afspraken 50% per jaar in rekening bij de praktijkopleidende zorgorganisaties. Aanvullende afspraken over de inning tussen ActiZ en SBOH vindt u hier.  

Resultaten

Uit de resultaten van het kostenonderzoek van de NZa is gebleken dat de huidige beschikbaarheidsbijdrage voor de specialist ouderengeneeskunde op hetzelfde niveau worden vastgesteld. De nieuwe vergoedingsbedragen gaan gelden per 01-01-2021. Dit staat verder toegelicht in de Beleidsregel Beschikbaarheid bijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 (BR/REG-21140).

Het rapport vindt u hier terug

Karin de Poorter

Laatste nieuws