24 april 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Kamer vraagt om helderheid gebruik mondkapjes

Kamerdebat 22 april 2020

Versoepeling en bescherming, die twee thema’s domineerden het Kamerdebat over de coronacrisis. In het debat met premier Rutte en minister De Jonge van VWS stond de verlenging van de coronamaatregelen centraal. Voor wat betreft versoepeling vroegen Kamerleden naar mogelijkheden voor de ‘anderhalve meter economie’ en een bezoekregeling voor verpleeghuizen. Het bericht waarin ActiZ vroeg om heldere uitleg rond gebruik van mondkapjes voor zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen, leidde tot vragen hierover aan de minister.

Mondkapjes

‘Zorg nou eens voor voldoende beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes’, drukte de PVV de minister op het hart. Ook SP, ChristenUnie, DENK en PvdA maken zich zorgen. ‘In de zorg is nog steeds de norm’, sprak de SP, ‘dat als slechts sprake is van vluchtig contact met patiënten er geen mondkapjes nodig zijn. Dat is kwalijk.’ Ook Asscher (PvdA) houdt een ongemakkelijk gevoel bij de drama’s waarover hij leest in verpleeghuizen: ‘Staat de schaarste aan beschermingsmiddelen mensen in de weg? We moeten de protocollen aanpassen, want kwetsbare ouderen zijn onvoldoende beschermd.’ DENK en ChristenUnie vroegen om duidelijkheid van de minister over het nut van preventief gebruik van mondkapjes.

‘ActiZ heeft om verduidelijking gevraagd’, zei minister De Jonge bij zijn beantwoording. Hij gaf aan dat de richtlijn van het RIVM gemaakt is om aan te tonen voor welke zorghandelingen je welke bescherming nodig hebt. ‘Wanneer is het veilig, gewoon op basis van het medisch advies? Dat is de richtlijn van het RIVM: de basisveiligheid die nodig is. Als men zich houdt aan de richtlijn van het RIVM, gaat het dus goed.’ Wat betreft preventief gebruik was de minister duidelijk: ‘Het OMT heeft gezegd dat het niet nodig is, maar het is gezien de huidige schaarste ook niet gewenst.’

Bezoekregeling

Het bezoekverbod aan verpleeghuizen valt ook Kamerleden zwaar. ‘Kan eerder worden begonnen met een bezoekregeling voor verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg?’, verzuchtte ChristenUnie voorman Segers. Van der Staaij (SGP) deed er een schepje bovenop: ‘Zakken we niet door een bodem van menselijkheid als we te lang wachten met het op een kier zetten van de deur van het verpleeghuis voor bezoek?’ DENK vroeg de minister of snel wordt begonnen met de door het OMT genoemde pilots om bezoek weer mogelijk te maken.

Minister De Jonge gaf aan dat hij het advies van het OMT over de bezoekersregeling handhaaft. ‘We volgen het advies van het OMT om de bezoekersregeling te handhaven en starten met een pilot om de bezoekersregeling soepeler te maken. Het kan zijn dat we hierbij regionaal verschil gaan toepassen, omdat de besmettingsgraad op sommige plekken lager ligt en meer toelaat.’ De eerste resultaten van de pilots hoopt de minister een week voor 20 mei te kunnen presenteren. Waar mogelijk nog eerder.

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws