nieuws

11 juni 2019VVT Nieuws, Zorg

JZOJP-vouchers beschikbaar voor het maken van een regiobeeld

Het organiseren van ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ begint bij een helder beeld van uw regio: Wat doen we goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg heeft onze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar?

Ter ondersteuning bij het in kaart brengen van de regionale opgave heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door het RIVM een basisdataset laten ontwikkelen. Met behulp van de website www.regioinbeeld.nl kan inzicht worden verkregen in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

VWS ondersteunt de partijen die aan de slag gaan ook financieel via een subsidieprogramma bij ZonMw. Met behulp van een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en daarmee het in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Vanaf 4 juni kunnen partijen een voucher aanvragen via ZonMw. De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,-. De vouchers kunnen aangevraagd worden tot 9 juli. Na de zomer zal de regeling, mogelijk in aangepaste vorm, weer opengesteld worden.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Karin Schuldink_4K
Kelly Schroeder
Suzanne Veen4K