nieuws

Jeugd laarzen en schoenen
22 december 2015Kwaliteit en opleiding

Commentaarronde JGZ-richtlijn Hartafwijkingen

Het NCJ vraagt tot 1 april 2016 input voor de landelijke commentaarronde van de JGZ-richtlijn Hartafwijkingen. Deze JGZ-richtlijn, een actualisatie van de huidige JGZ-richtlijn hartafwijkingen, beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met individuele jeugdigen van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers.

 

Concept JGZ-richtlijn Hartafwijkingen
De richtlijn ondersteunt JGZ-professionals bij voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing voor medische en psychosociale problemen bij hartafwijkingen. De onderwerpen die in deze richtlijn worden behandeld zijn: aangeboren en verworven hartafwijkingen, hartritmestoornissen en hart- en vaatziekten.

 

Voornaamste vragen vanuit het NCJ
Momenteel wordt de nieuwe JGZ-richtlijn in de praktijk getest. Nu start ook een schriftelijke landelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
  • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in de tekst?
     

Aanmelden
U kunt de richtlijn webbased bekijken op de richtlijnenwebsite van het NCJ: www.jgzrichtlijn.nl. Omdat het een conceptrichtlijn betreft heeft u daarvoor een inlogcode nodig. Deze kunt u opvragen via jacqueline.deurloo@tno.nl.
Daarnaast ontvangt u een tabel waarin u uw commentaar op de richtlijn kunt geven. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in een definitieve versie van de richtlijn.
Voor nadere informatie klik hier.   

 

Reageren
Uw opmerkingen op de conceptrichtlijntekst in de commentaartabel kunt u vóór 1 april 2016 per e-mail sturen naar Jacqueline Deurloo: jacqueline.deurloo@tno.nl, of naar Trudy Dunnink: tdunnink@ncj.nl.   

 

Reactie ActiZ Jeugd
ActiZ raadt haar leden aan gebruik te maken van de commentaarronde opdat er een goede en praktisch uitvoerbare richtlijn tot stand komt.

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws