nieuws

Jeugd beeldmerk
19 februari 2019Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Relatie chronische stress bij kinderen en gezondheidsproblemen

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Maastricht University publiceerden het Nederlands literatuuronderzoek naar Early Life Stress, ofwel chronische stress tijdens het opgroeien. De uitkomsten van dit literatuuronderzoek laten ons zien dat gezondheidsproblemen (op latere leeftijd) een effect kunnen zijn van chronische stress in de kindertijd. Ook bieden de uitkomsten veel aangrijpingspunten voor preventie en onderzoek.

Early Life Stress kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid, ook op latere (volwassen) leeftijd. Het kan zorgen voor serieuze problemen zoals hart- en vaatziekten, burn-out, eetstoornissen, darmklachten, depressie en verslavingen. 

Meer onderzoek nodig

Met alleen literatuuronderzoek zijn we er niet. Meer onderzoek en duiding, een brede maatschappelijke discussie, samenwerking en preventieve aanpak is nodig om ervoor te zorgen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien.
Het NCJ heeft initiatief genomen en in samenwerking met onder andere het Universitair Medisch Centrum Groningen, Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht, Erasmus MC, Universiteit Twente en TNO een onderzoeksaanvraag ingediend bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA route). Het Healthy Early Life Start (HEALS) onderzoek richt zich op het vinden van nieuwe wegen om Early Life Stress te signaleren en te voorkomen. 

Iets doen aan Early Life Stress is noodzaak

Alle kinderen verdienen het om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Daarbij:

  • Is het belangrijk zo vroeg mogelijk aandacht te hebben voor het leren omgaan met stress als gezond onderdeel van een kinderleven tijdens het opgroeien. We hebben kennis (weten) dat de impact van chronische (toxische, schadelijke) stress schadelijk is voor gezondheid (op latere leeftijd).
  • Speelt iedereen in onze Nederlandse maatschappij een rol in het signaleren en helpen voorkomen van chronische (toxische, schadelijke) stress bij kinderen tijdens het opgroeien. Dat vraagt om een gezamenlijke, effectieve aanpak waarbij we verschillende disciplines samenbrengen en initiatieven verbinden. Samenwerken is belangrijker dan ooit.
  • Vraagt onze snel veranderende, moderne maatschappij om vernieuwende aanpakken en technieken. Leefstijl van ouders van nu, de opvoedstijl van nu en ook de leefstijl van kinderen zelf is veranderd.

JGZ Preventieagenda

Early Life Stress is een belangrijk onderdeel van de JGZ Preventieagenda. Om de gezondheid en ontwikkelingskansen van alle kinderen te bevorderen, is een landelijke, sector-brede agenda ontwikkeld: de JGZ Preventieagenda . Via de pijlers hechting , ouderschap , weerbaarheid en gezondheid wordt ingezet op maatschappelijke uitdagingen die een bedreiging kunnen zijn voor de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen, zoals Kindermishandeling , Schoolverzuim en Armoede. Kindermishandeling, Schoolverzuim en Armoede zijn stressvolle omstandigheden voor een kind, die wanneer ze frequent of langdurig aanhouden leiden tot toxische stress en daarmee van grote invloed zijn op hun gezondheid en later functioneren.
Door te investeren in slimme samenwerking, waardevol vakmanschap en impactvolle praktijk werken we aan de beste JGZ voor elk kind.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws