nieuws

Jeugd kinderschoenen en rode stoel Jeugd
22 januari 2019Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Kwartiermaker ‘Samenwerkingsplatform vakmanschap jeugdprofessionals’

Gon Mevis is bereid gevonden om de taak van kwartiermaker ‘Samenwerkingsplatform vakmanschap jeugdprofessionals’ op zich te nemen. De vormgeving van het samenwerkingsplatform maakt onderdeel uit van actielijn 6 ‘Investeren in vakmanschap’ uit het programma Zorg voor de Jeugd. 

Hij is aangesteld als kwartiermaker met een beoogde looptijd tot juni 2019 en wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door senior beleidsadviseur Janine Cloosterman, eveneens werkzaam bij ContourdeTwern. 

Gon Mevis (1964) is bestuurder van ContourdeTwern, een brede sociaal werk organisatie, inclusief jongerenwerk R-Newt, die werkzaam is in 16 gemeenten in en rond Tilburg, Hart van Brabant en Zuid Holland Zuid. Hij is bestuurslid van Sociaal Werk Nederland, en bekleedt daarin onder meer de portefeuille Jeugd. Eerder was hij onder meer 8 jaar wethouder in de gemeente Tilburg (werk en inkomen, zorg en welzijn, asiel en integratie). Gon Mevis was lid van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J).

Gon Mevis: “Hoe de kansen voor kinderen en jongeren in onze samenleving te optimaliseren, dat houdt me enorm bezig. De positie van de jeugdprofessional is daarbij cruciaal. Bij deze vaak zeer bevlogen mensen begint en eindigt de zorg en ondersteuning voor onze jeugd. Mijn ambitie is tot een breed gedragen advies te komen voor de inrichting van een platform (of een andere organisatievorm) voor deze professionals gericht op versterking van het vakmanschap. Met daarbij het doel van de transformatie voor ogen: een veilige jeugd, met kans en perspectief voor alle kinderen en jongeren, voldoende ondersteuning voor ouders, snelle preventieve en integrale interventies waar mogelijk en robuuste zorg waar nodig.”

Gedurende zijn opdracht zal Gon Mevis regelmatig sparren met onder andere het NJi als de beoogde facilitator van het samenwerkingsplatform vakmanschap jeugdprofessionals en de vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen die als primus inter pares voor actielijn 6 in de stuurgroep Zorg voor de Jeugd zitten. De resultaten en inzichten uit de gesprekken die rond de zomer zijn gevoerd met betrokken partijen uit het jeugdveld zal hij als vertrekpunt nemen aangevuld met de ontwikkelingen van de samenwerkende partijen vanuit de stuurgroep Zorg voor de Jeugd en in het bijzonder die van actielijn 6.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws