nieuws

Jeugd kinderschoenen en rode stoel Jeugd
07 december 2018Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies dat kwartiermaker René Peeters 6 december 2018 heeft overhandigd aan de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd.  

Leerkrachten in het regulier onderwijs houden kinderen met een ondersteuningsbehoefte te lang in de klas. Ouders en kinderen worden nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het duurt soms maanden voordat een kind ergens terecht kan omdat onduidelijk is of de gemeente, het samenwerkingsverband of de zorgverzekeraar moet betalen voor specifieke zorg in de klas. Er is geen passend aanbod voor thuiszitters. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp. Voor een groep van 23 landelijke organisaties de aanleiding om deze urgente knelpunten samen op te oplossen. Zij noemen zichzelf de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd en vroegen René Peeters als kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd om hen te adviseren hoe ze die samenwerking beter van de grond kunnen krijgen. 

Top 3 belangrijkste adviezen

In zijn rapport geeft de kwartiermaker adviezen, gebaseerd op bevindingen uit succesvolle regio’s. De belangrijkste drie:

  1. Zorg voor een evenwichtig palet aan professionals rond kinderen en jongeren, die ingeschakeld kunnen worden waar nodig. Verbreed de schoolteams met medewerkers van jeugdhulp- en/of zorgorganisaties, afhankelijk van de schoolpopulatie.
  2.  Maak als onderwijs, jeugdhulp, zorg en gemeenten niet-vrijblijvende lokale afspraken. Deze vormen als het ware de ‘grondwet van de regio’ en zijn leidend voor de andere plannen rondom onderwijs, zorg en jeugd. Pak als gemeente de rol op om partijen bij elkaar te brengen. Die regierol past bij de andere verantwoordelijkheden die gemeenten in 2015 hebben gekregen.
  3.  Maak ouders en opvoeders vertrouwd met het zorg- en jeugdhulpaanbod via school. Werk actief samen met ouders en neem hen in ieder proces rond het kind goed mee. 

De Coalitie heeft de adviezen dankbaar in ontvangst genomen. De komende periode gaan de organisaties met de eigen achterban bespreken wat de adviezen betekenen op uitvoeringsniveau. 

Opdrachtgever(s)

De coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd is opdrachtgever van dit traject. Deze coalitie bestaat uit ActiZ Jeugd/GGD GHOR, Ambassadeur zorglandschap jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ Nederland, Ieder(In), Jeugdzorg Nederland, LECSO, Ministerie van OCW, Ministerie van VWS, Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-raad, Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VNG, VO-raad en NCJ en NJi.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Angela Bransen - vierkant klein
Marlieke Janssen ten Haaf

Marlieke Janssen ten Haaf

Advies

Klik op de afbeelding om advies te downloaden

Laatste nieuws