nieuws

Jeugd kinderschoenen en rode stoel Jeugd
11 december 2018Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vroeghulp in beeld gebracht bij 283 gemeenten

Kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand en/of gedragsvragen zijn geholpen als hun problematiek zo snel mogelijk wordt gesignaleerd. Vroeghulp biedt een multidisciplinaire aanpak om zo vroeg mogelijk te komen tot diagnostiek en gerichte ondersteuning voor het kind en het gezin. Om organisaties en gemeenten inzicht te geven in hoe vindbaar en toegankelijk Vroeghulp voor ouders is, werd dit jaar een quickscan uitgezet.  

Een zeer positieve conclusie is dat in 74% van de gemeenten de Quickscan is ingevuld; er is nu een beter beeld van Vroeghulp in Nederland. 

De meest opvallende conclusies van de quickscan zijn:

  • Het overgrote deel van de gemeenten (90%) weet niet hoe groot de doelgroep is en meer dan de helft weet niet hoeveel kinderen hiervan Vroeghulp ontvangen
  • De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een belangrijke rol bij Vroeghulp, zowel bij het informeren als ondersteunen 
  • De wachttijd tot multidisciplinair overleg (MDO) en vervolghulp is lang. Dit leidt tot een knelpunt indien het gaat om complexe zorg 
  • Hoewel de financiering vaak goed geregeld lijkt (regionaal of gemeentelijk) is de financiering rondom het Multidisciplinair overleg (MDO) vaak niet geregeld of is hier geen duidelijkheid over. Zo is er vaak sprake van (regionale) financiering over beleidslijnen heen, waardoor er geen regeling wordt getroffen. 

Meer weten over de uitkomsten van de QuickScan: lees de factsheet of het uitgebreide rapport.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws