nieuws

Jeugd laarzen en schoenen
10 december 2018Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Samenwerking in keten geboortezorg

Het sterftecijfer van baby’s in de periode rondom de geboorte neemt af in Nederland. De perinatale sterfte was in 2004 hoog ten opzichte van andere landen in Europa. Deze bedroeg 7,1 per duizend geboortes. In 2017 is dat cijfer gedaald naar 4,1 per duizend geboortes (Euro-Peristat 2018). 

De verbeteringen hebben te maken met de grote inzet van samenwerking tussen de betrokken beroepsgroepen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en kinderartsen. Om optimale zorg te kunnen geven, ook na de geboorte, is samenwerking in de gehele keten belangrijk, en daar maakt JGZ ook onderdeel van. Daarom zetten we ons in voor goede afstemming, het op een goede manier delen van gegevens, en vroeg in kunnen spelen op de benodigde zorg. 

Op het congres CPZ en Perined (29 november 2018) werd onder andere besproken hoe gekoppelde data inzichten kunnen geven in de gezondheid van pasgeborenen. Met projecten als ‘Geboortezorg in beeld’ en ‘Jeugd in beeld’ wordt een impuls gegeven aan verdere professionalisering en het volgen van gezondheidstrends. In september is het programma Kansrijke Start gelanceerd, ActiZ Jeugd participeert hierin. Dit programma zet in op het ondersteunen van kwetsbare zwangeren en het verbeteren van de samenwerking tussen het sociale en medisch domein.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws