nieuws

Jeugd beeldmerk
07 december 2018Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Onderzoek voor JGZ krijgt vervolg

De ZonMw-programma’s Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013 – 2018 en Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg krijgen vanaf 2019 een vervolg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw verzocht om voor beide programma’s een vervolg uit te werken. Om de programma’s goed aan te laten sluiten bij de behoeftes van het veld, wordt een consultatieronde gehouden. 

Kennisprogramma

Het vervolg van het programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ zal zich richten op ontwikkeling en verankering van praktisch toepasbare kennis voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hierbij wordt aangesloten op het actieprogramma Kansrijke start en andere actuele ontwikkelingen in de JGZ. Er zal in ieder geval aandacht zijn voor: de samenwerking tussen het medische en sociale domein, kwetsbare ouders, flexibele inzet van de contactmomenten van de JGZ en de ontwikkelingen ten aanzien van de digitalisering in de JGZ. 

Richtlijnen

Het nieuwe richtlijnenprogramma zal zich richten op de vernieuwing van het richtlijnontwikkelproces, de ontwikkeling en herziening van richtlijnen JGZ en de ondersteuning van de implementatie van richtlijnen.  

Verbinding

Er wordt ingezet op een stevige verbinding tussen beide programma’s. Zo wordt de implementatie van nieuwe kennis via de richtlijnen en de vertaling van hiaten uit richtlijnen naar nieuwe kennisvragen bevorderd. 

Aansluiten bij de praktijk

Om de programma’s goed aan te laten sluiten bij de behoeftes van het veld, wordt een consultatieronde gehouden bij de relevante beroeps- en brancheverenigingen en andere organisaties. Daarnaast worden ook individuele praktijkprofessionals, wetenschappers en beleidsmedewerkers betrokken bij de consultatieronde. Wilt u weten wanneer de consultatieronde start? Vul dan uw gegevens in op dit formulier.  

Samen met haar leden werkt ActiZ Jeugd mee aan actuele richtlijnen JGZ. We letten erop dat de richtlijn uitvoerbaar is en aansluit bij de organisatie. Op dit moment wordt er gewerkt aan de richtlijn ondergewicht. De richtlijnen afwijkende lengtegroei en opsporen oogafwijkingen zijn bijna af. Wil je meer weten over onze bijdrage of wil je als ActiZ lid actief meewerken aan de actualisatie? Neem dan contact op met Marlieke Janssen ten Haaf m.janssentenhaaf@actiz.nl

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Marlieke Janssen ten Haaf

Marlieke Janssen ten Haaf

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws