nieuws

Jeugd kinderschoenen en rode stoel Jeugd
26 oktober 2018Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Succesvolle kind- en gezinsgerichte zorg

Op 10 oktober 2018 is Nienke van Veelen gepromoveerd op haar onderzoek naar succesvolle kind- en gezinsgerichte zorg in de jeugdzorg. De aanpak van Intensief Systeemgericht Casemanagement (ISC) vereist niet alleen nieuwe kennis en/of vaardigheden van professionals om zich aan te passen aan de nieuwe context van kind- en gezinsgerichte zorg, maar ook een nieuwe mindset om om te gaan met de complexiteit en de uiteenlopende behoeften van kinderen en gezinnen in de jeugdzorg. Met andere woorden, jeugdzorgprofessionals moeten de rol van reflectieve professional aannemen om de nieuwe uitdagingen in de jeugdzorgpraktijk te overwinnen. 

Aanleiding voor het onderzoek van Van Veelen zijn de krantenkoppen die ons bijna dagelijks vertellen over falende jeugdzorg en het aantal kinderen dat in Nederland te maken krijgt met mishandeling of verwaarlozing daalt amper. Het Nederlandse jeugdzorgstelsel lijkt toe aan grondige hervorming. Met de opkomst van kind- en gezinsgerichte zorg lijkt men een nieuwe weg in te slaan en met het van kracht worden van de nieuwe Jeugdwet en de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 zijn al vele stappen gezet naar professionelere en effectievere jeugdzorg. 

Van Veelen geeft inzicht in de implicaties van het inbedden van kind- en gezinsgerichte zorg voor organisaties en professionals in de jeugdzorgpraktijk. Jeugdbescherming Regio Amsterdam vormt een interessante casus. In Amsterdam wordt gewerkt met Intensief Systeemgericht Casemanagement waarbij de missie van de organisatie – ieder kind blijvend veilig – centraal staat. 

Verder laat zij zien dat verschillende leiderschapstrategieën zijn ingezet tijdens de transformatie. Voorbeelden van deze strategieën zijn:

  1. het gebruiken van een emergent ontwerp (een cyclus van check-plan-do) voor de ontwikkeling en implementatie van ISC,
  2. de keuze voor een bottom-up implementatie waarin men gebruik heeft gemaakt van het train-the-trainer concept,
  3. het ontwikkelen van betekenisvolle metingen, en
  4. het experimenteren met jaarlijkse lerende interne audits.

Van Veelen ontdekte dat professionals signalen oppikten voor reflectie en vervolgens tot actie over gingen; dat ze de verbinding zochten tussen theorie en praktijk en met elkaar in discussie gingen om voor de cliënt optimale dienstverlening te creëren. 

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws