nieuws

Jeugd laars en skateboard
26 oktober 2018Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Stijgende hulpvraag onnodig

Gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met de stijgende vraag naar professionele hulp voor kinderen en pubers. De kosten van deze jeugdhulp die gemeenten betalen zorgt ervoor dat zij steeds dieper in de rode cijfers komen. Onduidelijk is waarom steeds meer kinderen om professionele hulp vragen. 

Wetenschappelijk onderzoek ontbreekt

Er is geen wetenschappelijke onderbouwing over de stijgende vraag naar hulp door jongeren. De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Jeugdhulp is hierdoor laagdrempelig geworden, waardoor het mogelijk makkelijker is om een beroep op deze hulp te doen. Kinderen worden eerder aangemeld voor jeugdhulp. Daarnaast blijken kinderen die deze zware hulp nodig hebben te laat of niet opgemerkt worden. 

Druk op kinderen

De huidige samenleving legt een hoge druk op de kinderen. Als zij niet presteren zoals verwacht wordt al snel de vraag gesteld “Waarom voldoet mijn kind niet aan alle eisen. En wat is de diagnose?” Al heel snel wordt de conclusie getrokken dat het iets psychisch moet zijn. Er wordt minder gekeken naar wat een kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. 

Onderscheid maken

De ondersteuners (onder andere ouders en leraren) rondom het kind moeten leren om het onderscheid te kunnen maken tussen een echte zorgvraag en een opvoedvraag. De zwaardere zorg moet gereserveerd blijven voor kinderen die deze hard nodig hebben. 

Minister De Jonge heeft aangekondigd onderzoek te laten doen naar de stijgende hulpvraag van kinderen. Daarnaast wil hij weten waarom de vraag per gemeente sterk wisselt. De resultaten van de onderzoeken worden in het voorjaar van 2019 verwacht. 

Bron: NOS, 20 oktober 2018 

Reactie ActiZ Jeugd

Het lijkt een trend te worden om jeugdhulp snel in te schakelen. Snel hulp bieden is natuurlijk een goede zaak, maar wat is de juiste hulp op welk moment? Er wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen zorgvraag en gezondheidsvraag. Vanuit de JGZ kun je een beeld krijgen van het gezin, passende ondersteuning geven en voorkomen dat er een zorgvraag ontstaat. Daarmee pleiten wij voor passende hulp.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws