nieuws

Jeugd beeldmerk
29 oktober 2018Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Meetlat integrale aanpak overgewicht

De Vrije Universiteit en het Nederlands Jeugdinstituut hebben voor gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). Hieruit kwamen de zeven werkzame elementen die samen bijdragen aan een dalende trend van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas. Deze zijn samengevat in de ‘Meetlat werkzame elementen integrale aanpak overgewicht bij kinderen’ 

Het programma AAGG is een integrale aanpak, die zich richt op een gezonde leefstijl en omgeving voor kinderen. AAGG loopt in de stad Amsterdam al zes jaar en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Voor de gemeente was dit reden om de opgedane inzichten te delen met andere gemeenten in Nederland en het buitenland. De onderzoekers beschrijven in het rapport ’Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk’ wat zij via literatuuronderzoek en interviews met betrokkenen hebben opgedaan. 

Zo heeft de gemeente een duidelijke doelgroep gekozen en deze betrokken bij de planning en implementatie. Er is gezorgd voor politiek-bestuurlijk draagvlak en er is ingezet op het stimuleren van intrinsieke motivatie en training van medewerkers. Ook een lerende aanpak en het verkrijgen van urgentiebesef lijken een belangrijke rol te spelen. De kansrijke werkzame factoren werken alleen bij langdurige inzet en wanneer aan alle elementen aandacht wordt besteed. 

Meetlat

Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de ‘Meetlat werkzame elementen integrale aanpak overgewicht bij kinderen’. De meetlat bestaat uit zeven hoofdelementen te weten de programmatische aanpak; leiderschap; interventieontwikkeling en uitvoering; integrale samenwerking; de lerende aanpak; langetermijnvisie gericht op blijvende veranderingen; en communicatie en marketing. 

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws