nieuws

Jeugd beeldmerk
15 september 2018Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties bundelen hun krachten in de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd. Drie jaar na invoering van passend onderwijs blijkt het afstemmen van zorg en onderwijs nog steeds moeizaam te verlopen. De gevormde coalitie moet zorgen voor een betere aansluiting van zorg en onderwijs. 

De wetgeving voor het afstemmen van zorg en onderwijs is te versnipperd over verschillende ministeries en uitvoerende organisaties. Ouders lukt het daardoor te vaak niet om zorg en begeleiding van hun kind tijdens onderwijstijd te regelen. De coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd werkt aan een betere aansluiting tussen de domeinen onderwijs, zorg en jeugd. Door betere afstemming tussen instanties, kan beter en sneller ingespeeld worden op de individuele behoeften van kinderen met een beperking of chronische ziekte. Zo kunnen zij het maximale uit het onderwijs halen. 

Rapport met aanbevelingen

Eind november verschijnt een rapport met aanbevelingen over betere aansluiting tussen zorg en onderwijs. Daarna volgt een plan van aanpak waar alle partijen in de coalitie mee aan het werk gaan. Deze aanbevelingen moeten er toe leiden dat de zorg op school en thuis naadloos op elkaar aansluit. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maken eveneens deel uit van de coalitie. Zij zien er onder andere op toe dat de toezeggingen in het regeerakkoord worden uitgevoerd. Ook zal in het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ van VWS gewerkt worden aan verbetering van de combinatie onderwijs en zorg. 

De coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd bestaat uit ActiZ, GGD GHOR, Ambassadeur zorglandschap jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, LECSO, Ministerie OCW, Ministerie VWS, Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-raad, Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VNG, VO-raad en Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg, Nederlands Jeugd Instituut en Ieder(In).

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws