nieuws

Jeugd laars en skateboard
09 november 2016Preventie en zorg

Kindermishandeling kost jaarlijks miljarden

Volwassenen met een jeugd getekend door mishandeling en verwaarlozing verbruiken meer zorg en hebben een verminderde arbeidsproductiviteit. De extra kosten veroorzaakt door kindermishandeling komen jaarlijks uit op een bedrag van 10,9 miljard euro in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

 

Aanzienlijke meerkosten

Afhankelijk van het type misbruik variëren de meerkosten gemiddeld van 869 euro tot 2893 euro per misbruikt persoon per jaar. Het percentage misbruik in de Nederlandse populatie varieert per type tussen 7 procent en 25 procent, waardoor per miljoen inwoners de additionele kosten van kindermishandeling uitkomen op gemiddeld 88 miljoen euro voor seksueel misbruik en 395 miljoen euro voor multipel misbruik.
Geprojecteerd op de gehele Nederlandse bevolking in de leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar van 10,4 miljoen volwassenen, gaat het om 3,5 miljard euro voor emotionele verwaarlozing, 1,2 miljard euro voor psychische mishandeling, 915 miljoen euro door fysiek misbruik, 1,2 miljard euro voor seksueel misbruik en 4,1 miljard euro door combinaties van emotionele verwaarlozing, psychisch, lichamelijk en seksueel misbruik. Deze grote bedragen keren bovendien jaarlijks terug.
Het Trimbos-instituut onderzocht deze kosten van kindermishandeling en het effect van zelfregie op deze kosten door gebruik te maken van de psychiatrische cohortstudie Nemesis-1 met 5.618 mannen en vrouwen van gemiddeld 39 jaar.

 

Zelfregie

De economische gevolgen van kindermishandeling vallen aanzienlijk hoger uit bij een lage mate van zelfregie, en zijn minder hoog bij een sterker gevoel van controle over het eigen leven. Nader onderzoek naar interventies ter versterking van zelfregie is daarom gewenst. Aandacht voor proactieve zorg rondom kindermishandeling is van groot maatschappelijk belang. Hiermee worden niet alleen op korte termijn individuen en hun gezinnen geholpen, maar worden waarschijnlijk ook grote maatschappelijke en economische kosten bespaard op langere termijn.

 

Artikel

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

 

Bron: Trimbos-instituut 26 oktober 2016

 

Reactie ActiZ Jeugd

Voor degenen die niet voldoende hebben aan de drijfveer om menselijk lijden te voorkomen, biedt dit onderzoek een sterke economische prikkel om meer in te zetten op het voorkomen van kindermishandeling of het zo snel mogelijk stoppen, naast de inzet op goede ondersteuning aan mensen die op kinderleeftijd mishandeling hebben ondergaan. De JGZ heeft hier zeker een taak in en pakt de handschoen op door in te zetten op ouderschap en hechting, naast het goed inzetten van de meldcode en het werken met de richtlijn preventie kindermishandeling. Dit onderwerp vraagt echter een bijdrage van iedereen in de maatschappij. Geen kind in de knel!

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0927-001

Laatste nieuws