nieuws

Jeugd laars en skateboard
20 februari 2016Bedrijfsvoering

ZonMw calls Effectief werken in de jeugdsector

Het programma Effectief werken in de jeugdsector heeft als missie: het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen die bruikbaar is voor de sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid en/of cliënten op het snijvlak van jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb.

 

Twee subsidieoproepen programmalijn 4: Organisaties

Het doel van deze programmalijn is het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over de (on-)mogelijkheden van organisaties om effectief werken in de zorg voor jeugd te bevorderen.

 

1. Lerende organisaties  

In deze oproep wordt aangesloten bij de nieuwe rol van professionals in het jeugddomein zoals beschreven in de Jeugdagenda 2015-2018, Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie, p.10, ‘Nieuwe werken in de jeugdhulp’: ‘Van professionals in de jeugdhulp wordt gevraagd om hun kennis en kunde in het nieuwe jeugdstelsel anders in te zetten; ouders meer op hun kracht en talenten aan te spreken en zo ook de sociale omgeving van het gezin. Het gaat om eigen verantwoordelijkheid, zelfstandig en professioneel werken, toevoegen en aansluiten bij de behoefte van ouders en jongeren en oplossingsgericht werken. Denken in resultaat voor kinderen, jongeren en gezinnen in plaats van organisatie denken.

De deadline voor het indienen van het projectidee is 19 april 2016 14.00 uur.

Lees hier verder.

 

2. Digitale innovaties

Oproep tot het indienen van projectideeën gericht op kennisontwikkeling over digitale innovaties die de kwaliteit van zorg in het jeugddomein verbeteren. De voortschrijdende informatie- en communicatietechnologie maakt veel verbeteringen in de hulp aan kinderen en jeugdigen mogelijk. Toch is het vaak nog onduidelijk of elke digitale innovatie echt een verbetering is.
 
De deadline voor het indienen van het projectidee is 21 april 2016 14.00 uur.

Lees hier verder.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthea van Leeuwe, programmasecretaris, telefoon: 070-349 5334

Laatste nieuws