nieuws

16 april 2019Financiering, VVT Nieuws

Jaarverslag WFZ: garantievolume 2018 laag, aanvragen nemen toe

In 2018 is door het WFZ garantie verstrekt op 100 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen. Dit is een forse daling ten opzichte van vorig jaar (2017: 247 miljoen euro). Wel lijkt een opgaande lijn te zijn ingezet gelet op het aantal aanvragen.

Dit blijkt uit het jaarverslag van het WFZ 2018. Het in 2018 gerealiseerde garantievolume weerspiegelt het lage niveau van investeringsinitiatieven door zorginstellingen van enkele jaren geleden.

  • Een eerste signaal dat er sprake is van een opleving in investeringsplannen van zorginstellingen is het oplopende garantietegoed. Eind 2018 zat ruim 300 miljoen euro aan eerder door het WFZ gedane garantietoezeggingen ‘in de pijplijn’. Deze toezeggingen kunnen in de komende jaren worden verzilverd.
  • Een tweede signaal is het toenemende aantal nieuwe garantieverzoeken. Ook het aantal nieuwe aanvragen in de eerste twee maanden van 2019 ondersteunt het beeld van een licht stijgende lijn.

De verwachting van het WFZ voor de komende jaren is desondanks dat zorginstellingen terughoudend zullen blijven ten aanzien van (grote) investeringen. Directeur Herman Bellers: “Zowel in de cure- als in de care sector is het beleid gericht op toenemende verschuiving van intramurale zorg naar ambulante en extramurale zorg. Bovendien blijft de financiële druk op zorginstellingen onverminderd hoog. Beide factoren dragen bij aan een voorzichtige opstelling ten aanzien van vastgoedinvesteringen”.

In het jaarverslag wordt benadrukt dat de financiële situatie van het WFZ goed is. Op grond van risicoberekeningen wordt geconcludeerd dat, mochten zich de komende jaren al opnieuw faillissementen van zorginstellingen voordoen, de hier uit voortvloeiende garantieschade naar alle waarschijnlijkheid probleemloos kan worden opgevangen met het aanwezige risicovermogen van 285 miljoen euro.

1-DSC_0066-001

Laatste nieuws