nieuws

27 februari 2019VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Invoering vermelding BIG-nummer op korte termijn niet mogelijk

In een nieuwsbericht van het CIBG is bekend gemaakt dat door een wijziging in de wet BIG-zorgverleners per 1 april verplicht zijn hun BIG-nummer actief bekend te maken.

De verplichting is aangekondigd in een voorlichtingstekst van het CIBG en heeft tot grote verontwaardiging geleid in het veld. De verwachting was dat deze verplichting in een AMvB nader zou worden uitgewerkt met een redelijke implementatietermijn, zodat BIG-geregistreerde zorgverleners in de uitoefening van hun beroep voldoende tijd zouden hebben om te anticiperen op de nieuwe eisen. In plaats daarvan zijn beroepsbeoefenaars overvallen met een tekst die een veel omvangrijkere administratieve ingreep vraagt dan op voorhand was voorzien.

Wat wordt verstaan onder bekendmaking van BIG-nummer

Volgens de tekst dient de BIG-geregistreerde zorgverlener op alle plekken waar degene beroepsmatig actief is het BIG-registratienummer bekend te maken. Voor BIG-zorgverleners, die in loondienst zijn heeft de werkgever hierin een opdracht. De bekendmaking van het BIG-nummer is van toepassing op websites en andere digitale media, briefpapier en ondertekening, facturen en eventuele bordjes in wachtkamers van praktijken. 

Aangezien de verplichting per 1 april geldt, zijn veel BIG-zorgverleners en zorgorganisaties overvallen door deze verplichting, mede door het uitblijven van een bijbehorende AMvB.

Invoering roept vragen op

ActiZ heeft dan ook in gezamenlijkheid met vertegenwoordigers van BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren een brief gestuurd naar Minister de Jonge, waarin wordt gevraagd:

  • veldpartijen te betrekken bij de AMvB met betrekking tot dit onderwerp;
  • overbodige en onnodige administratieve lasten te voorkomen;
  • de inwerkingtreding van de verplichting uit te stellen met een redelijke implementatietermijn;
  • een heldere toetsingsnorm door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De volledige brief vindt u hier.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Karin de Poorter

Laatste nieuws