nieuws

27 mei 2019VVT Nieuws, Werkgeverschap

Inspiratiebijeenkomst: alle talenten benutten

In samenwerking met Transvorm vindt er op donderdag 20 juni een bijeenkomst plaats: Alle talenten benutten voor de arbeidsmarkt.

Van landelijk naar regionaal

De bijeenkomst is een initiatief van Transvorm, ActiZ en VGN.  De krapte op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn is één van de grootste uitdagingen de komende jaren. Om de vijver van potentiële arbeidskrachten te vergroten hebben ActiZ, VGN, de sectorraad Praktijkonderwijs, de PO-raad, Lecso, Divosa, UWV, RegioPlus, CNV Zorg & Welzijn, en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid Welzijn en Sport in 2018 een intentieverklaring ondertekend. Gezamenlijk faciliteren en bevorderen zij de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de banen in zorg en welzijn. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de RAAT’s (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten), en bij lopende activiteiten van ActiZ, VGN, UWV en Divosa. 

De eerste bijeenkomst in de regio is in Brabant in samenwerking met en voor leden van Transvorm. Meer informatie over het programma en aanmelden klik hier

Volgende regiobijeenkomsten

In de volgende regio’s worden bijeenkomsten voorbereid of lopen gesprekken met de regionale werkgeversverenigingen: Regio Haaglanden, Regio Midden Nederland, Noord Nederland en Oost.

Achtergrond

De krapte op de arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen de komende jaren in Zorg en Welzijn. Het actieprogramma Werken in de zorg  en de recentelijk gelanceerde campagne IK Zorg moeten ertoe leiden dat er meer mensen kiezen voor de zorg. Door diversiteit en inclusie kan de vijver van potentiele arbeidskrachten worden vergroot om in de behoefte te voorzien. Zo kan de inzet van mensen die op grotere afstand van de arbeidsmarkt staan, maar wel een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan goede zorg en welzijn, worden benut. Bijvoorbeeld mensen met een beperking, mensen die langdurig een uitkering hebben en statushouders

Karin de Poorter

Laatste nieuws