nieuws

16 juli 2019Financiering, VVT Nieuws

Infographic met alle relevante data voor Wlz-zorginkoop

Wanneer moet het kwaliteitsbudget 2020 worden aangevraagd bij het zorgkantoor? Wanneer moeten zorgorganisaties hun kwaliteitsbudget 2019 verantwoorden? Hoe zijn de termijnen voor de aanvraag van het ontwikkelbudget voor het nieuwe jaar? In de infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2020 staan alle data die belangrijk zijn rond de Wlz-zorginkoop handzaam bij elkaar. De infographic is geactualiseerd aan de hand van de afspraken rond de Wlz-zorginkoop 2020 en de daarmee samenhangende gelden en voorwaarden van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Overzicht

Met de infographic wil ActiZ leden overzicht bieden van de verschillende geldstromen in de langdurige zorg. In de Infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2020 staat informatie over:
- Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
- Wlz inkoop 2019 en 2020
- Extra middelen verpleeghuiszorg 2018 en 2019
               - Kwaliteitsbudget 2019 en 2020
               - Waardigheid en Trots gelden 2019
               - Ontwikkelbudget 2019 en 2020
- Arbeidsmarktmiddelen VWS SectorPlus

De legenda van de infographic linkt door naar berichtgeving op de ActiZ-site. De infographic is geen eindoverzicht. Alleen de landelijk vastgestelde data zijn opgenomen in het overzicht.

Eenvoudigere bekostiging

De infographic laat zien hoe complex de bekostiging en verantwoording in de langdurige zorg is. ActiZ zet daarom in op vermindering van het aantal verschillende geldstromen, met elk een eigen aanvraag- en verantwoordingsregime. Minder verschillende geldstromen betekent minder administratieve lasten voor zorgorganisaties (en andere partijen) en meer tijd en inzet voor cliëntgerichte zorg. Het is dan ook positief dat de gelden voor Waardigheid en Trots (W&T) vanaf 2020 in de integrale tarieven worden opgenomen. Dat is een aparte budget- en verantwoordingsstroom minder. Het doel van de W&T-gelden, aandacht voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering, wordt meegenomen in de cyclus van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws