nieuws

05 september 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Indicatoren verpleeghuiszorg 2019 vastgesteld

De kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg voor 2019 zijn bekend. Zorgorganisaties moeten vijf indicatoren basisveiligheid aanleveren: drie zijn verplicht, twee indicatoren mogen vrij gekozen worden door zorgprofessionals en zorgorganisaties uit een lijst van zeven. De vijf indicatoren zijn er minder dan eerdere jaren en beperken daarmee administratieve lasten voor zorgorganisaties, maar bieden wel goed inzicht in de kwaliteit op zorglocaties.  

ActiZ is content met het resultaat dat het aantal verplichte indicatoren afneemt. Voor 2019 gelden drie verplichte indicatoren basisveiligheid: ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. Daarnaast moeten er minimaal twee indicatoren gekozen worden uit een lijst van zeven. Zorgorganisaties beslissen zelf, in samenspraak met professionals en cliëntenraad, welke van deze zeven keuze-vrije indicatoren ze gaan aanleveren. De indicator ‘Middelen en maatregelen rondom vrijheid’ is niet langer verplicht, dit in afwachting van de uitwerking van de Wet Zorg en Dwang.

Nieuw: aandacht voor eten en drinken

De indicator ‘aandacht voor eten en drinken’ is nieuw. Eten en drinken is voor alle cliënten in de verpleeghuiszorg een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het er niet alleen om te voorkomen dat mensen ondervoed raken of overgewicht ontwikkelen, maar ook om het genieten van eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden. Met de indicator worden de afspraken getoetst die gemaakt zijn met cliënten over eten en drinken. Een andere nieuwe indicator gaat over continentie, het kunnen ophouden van urine en/of ontlasting. Deze indicator is niet verplicht, maar hoort tot de keuzevrije indicatoren. De andere twee verplichte indicatoren – ‘ACP’ en ‘bespreken medicatiefouten in het team’ - waren ook over 2018 al verplicht. 

Meetperiode en handboek

De meting en aanlevering van de indicatoren 2019 zal plaatsvinden in januari - februari 2020. Omdat organisaties hun meet- en terugkoppelcyclus mogelijk al gepland hebben voor de maanden november -december 2019 is het dit jaar nog mogelijk om de meting ook in deze maanden te verrichten. Over het verslagjaar 2020 is afgesproken dat alle organisaties de indicatoren basisveiligheid meten in dezelfde periode, namelijk januari - februari 2021.

Het handboek met uitleg over de wijze van meten en aanleveren van de indicatoren over 2019 is in de afrondende fase en wordt tezamen met de indicatoren medio september bij het Zorginstituut ingediend. Na het akkoord van het Zorginstituut wordt het handboek gepubliceerd. Zorgorganisaties worden daarover op de hoogte gesteld.

De IGJ heeft voor meetjaar 2019 geen indicatoren aan de set toegevoegd. Zo wil de toezichthouder de administratieve lasten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders verlagen. De inspectie gebruikt de informatie uit deze indicatoren basisveiligheid bij haar toezicht op de verpleeghuiszorg.

1-DSC_0911
Christa Ooms

Laatste nieuws