nieuws

27 augustus 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Hoe dodelijk zijn hittegolven?

In de hittegolf van eind juli 2019 overleden er 1.687 tachtigplussers, 300 meer dan in een gemiddelde zomerweek. Het was de week met het nieuwe landelijke hitte-record: 40,7 °C in Gilze-Rijen. Eind augustus is er nog een late hittegolf; niet heel uitzonderlijk, want ook in 2001 was dit het geval. Waarschijnlijk heeft een late hitteperiode minder gevolgen, want de nachten zijn al weer wat langer en koeler.

De circa 300 extra doden in deze record-zomer vooral onder 80+ers (bron CBS), zijn een signaal om alert te blijven op alle maatregelen die mogelijk zijn om het effect van de hitte te verminderen en het comfort voor (kwetsbare) mensen te optimaliseren. Temeer nu meer 80plussers veel langer alleen thuis wonen. Naast het opstellen van een lokaal hitteplan is dat ook een zaak van goed samenwerken met alle betrokken lokale partijen. De GGD-en hebben daarbij een initiërende en stimulerende rol, maar eigen initiatief blijft gewenst.

Een sterftepiek moet ook altijd in de context geplaatst worden; zo is er mogelijk alleen maar sprake van iets eerder overlijden van toch al zeer kwetsbaren; is er een relatie met de (soms flink forsere) impact die de jaarlijkse griepgolven al meebrachten. Ook neemt met de vergrijzing het sterftecijfer steeds al autonoom toe.

Hoewel de nationale hitte-waarschuwing soms als overtrokken wordt ervaren, zoals bijvoorbeeld in de conference van Claudia de Breij, lijkt het erop dat de aandacht die sindsdien gericht is op preventief bewustzijn en concrete aanpak wel geholpen heeft: de cijfers zijn de laatste jaren veel beter dan in de beruchte zomers van 2003 en 2006.

Graag horen wij uw ervaringen en creatieve oplossingen bij het evalueren van de hitte-aanpak 2019. Mail uw reactie naar w.vink@actiz.nl

Zie ook de hitte-informatie op onze site.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0407-001

Laatste nieuws