nieuws

25 juni 2019Financiering, VVT Nieuws, Wonen

Hoe blijft verpleeghuiszorg beschikbaar en betaalbaar? Drie voorstellen van ActiZ

ActiZ doet drie concrete voorstellen om verpleeghuiszorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. Een groeiende doelgroep en krimpende arbeidsmarkt betekent dat er meer nodig is dan verpleeghuisplekken alleen. Op 27 juni debatteert de Tweede Kamer met minister De Jonge over verpleeghuiszorg. In een paper deelt ActiZ haar voorstellen met Tweede Kamerleden.  

De NZa constateert dat de langdurige zorg harder groeit dan verwacht. Het budgettair kader is te krap en dat komt met name door de toenemende vraag naar verpleeghuisplekken. Maar we kunnen niet met dezelfde middelen én de kwaliteit verhogen én de volumegroei opvangen in het verpleeghuis. ActiZ stelt dat om de groeiende zorgvraag op te vangen, er meer nodig is dan alleen uitbreiding van het aantal verpleeghuisplekken.

Volop inzetten op innovatie en techniek

Verpleeghuizen zien een toename aan medewerkers: opleidingen stromen vol en veel zij-instromers maken de overstap naar het werk in het verpleeghuis. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt krap en is voldoende en bekwaam personeel moeilijk te vinden. Investeringen in arbeidsbesparende technologie die medewerkers ondersteunt en innovaties die de zorg voor cliënten verbeteren zijn daarom hard nodig. Hiervoor is het nodig dat kwaliteitsgelden optimaal benut kunnen worden, gericht op wat er op organisatieniveau nodig is.

Investeren in passende woonvormen

ActiZ denkt dat er meer passende woonruimte nodig is voor mensen met een zorgvraag. Vormen van wonen die een natuurlijke aanvulling zijn tussen zorg thuis en intensieve verpleeghuiszorg. Zodat intensieve verpleeghuiszorg op een natuurlijke manier zo lang mogelijk uitgesteld kan worden. Het is belangrijk dat verantwoordelijke partijen dit op hun netvlies hebben.

Bekostiging die ingericht is op de zorg van morgen

De huidige manier van sturing en bekostiging staat een toekomstgerichte verpleeghuiszorg in de weg. Enerzijds is er het kwaliteitsbudget waarmee gestuurd wordt op een harde kwaliteitsnorm. Anderzijds is er de reguliere bekostiging, die onder druk staat door de groeiende vraag naar verpleeghuiszorg, door tariefafslagen en het risico van geleverde zorg die niet betaald wordt wegens overproductie. Om nieuwe oplossingen te vinden die zorg voor ouderen ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar houdt, is volgens ActiZ een integrale bekostiging met ruimte voor maatwerk nodig.

Lees het ActiZ paper over verpleeghuiszorg

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws