nieuws

24 april 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

‘Hele tabletten halve sterkte’ doorleveren door collegiale apotheek aan GDS-leverancier niet meer toegestaan

Het Platform medicatieveiligheid heeft overleg gehad met de Inspectie (IGJ) over een wijziging in het toezicht van de IGJ in 2018 op naleving van de circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ bij GDS-apotheken. Praktische consequentie is dat GDS-leveranciers een aantal ‘hele tabletten, halve sterkte’ die zij betrekken van een collegiale bereider, niet meer mogen leveren in hun medicatierollen.

Volgens het Platform leidt deze wijziging in het toezicht tot ongewenste effecten in de praktijk. De conclusie uit het overleg is echter dat de circulaire al een uitzondering is op de Geneesmiddelenwet en niet verder kan worden opgerekt/uitgebreid.

Als er een adequaat alternatief is voor ‘hele tablet, halve sterkte’ is doorleveren niet toegestaan. Een adequaat alternatief is een tablet met een breukstreep die bedoeld is om een tablet in twee gelijke helften te halveren.

Ongewenst effect

Dat gewerkt moet gaan worden met halve tabletten heeft ongewenste effecten. Om kruiscontaminatie en problemen bij het schouwen van de GDS-zakjes te voorkomen, zal in veel gevallen worden gekozen de te halveren tabletten buiten de GDS-rol te leveren. Zowel voor de leverende apotheek als voor de zorgmedewerker brengt dit extra handelingen met zich mee. Het leidt tot extra risico’s, extra kosten, afname van veiligheid voor cliënten (veilige zorg) en medewerkers (veilig werken), en tot verspilling van medicatie.

Vanuit het Platform is daarom een beroep gedaan op de IGJ om het handhavend optreden wat betreft ‘hele tabletten, halve sterkte’ in GDS te heroverwegen en hier een uitzondering voor te treffen. De IGJ heeft echter duidelijk gemaakt dat dit, gegeven de uitzondering die de circulaire al is en de alternatieven die er zijn, geen optie is.

Alternatief

Er zijn enkele GDS-leveranciers die wel tabletten kunnen halveren en leveren in GDS. Dit is echter kostbaar en niet alle GDS-leveranciers zullen zo’n apparaat hebben of aanschaffen. Een andere oplossing is overleggen met de voorschrijver en apotheker, om te voorkomen dat halvering van tabletten nodig is. Bijvoorbeeld: kan in plaats van een halve tablet per dag, een hele tablet om de dag worden gegeven?

Achtergrond

De Geneesmiddelenwet gaat uit van geregistreerde geneesmiddelen – dat zijn middelen die getest en veilig bevonden zijn. Deze geneesmiddelen worden grootschalig bereid door farmaceutische bedrijven. Een apotheker mag deze middelen ook zelf bereiden voor eigen cliënten, maar mag deze niet doorleveren aan een andere apotheek, omdat daarin een risico schuilt (brede verspreiding van medicatie die niet getest is). In de genoemde circulaire heeft de IGJ een paar uitzonderingen gemaakt voor geneesmiddelen die wel mogen worden doorgeleverd. Wat echter niet mag volgens de circulaire is het doorleveren van ‘hele tabletten in halve sterkte’ die kunnen worden verkregen uit geregistreerde sterkten van geneesmiddelen. Praktisch heeft de circulaire tot gevolg dat de GDS-bedrijven een aantal ‘hele tabletten, halve sterkte’ van een collegiale bereider niet meer mogen leveren in hun medicatierollen. Het betekent in de meeste gevallen dat tabletten moeten worden gehalveerd of gezocht moet worden naar een alternatief dat wel in een medicatierol kan.

Platform Medicatieveiligheid in de care

Het Platform Medicatieveiligheid in de care is een samenwerkingsverband dat het initiatief heeft genomen de medicatieveiligheid in de keten te verbeteren naar aanleiding van het in 2010 verschenen IGZ rapport over medicatieveiligheid in de sector langdurige zorg en zorg thuis. Uit dit rapport bleek o.a. dat verantwoordelijkheden van alle betrokken zorgverleners t.a.v. de farmaceutische zorg onduidelijk waren. Het gevolg hiervan is dat er voor de patiënten onveilige situaties kunnen ontstaan.

In het Platform werken alle partijen binnen de keten samen: ActiZ, de KNMP, NVZA, Verenso, ZorgThuisNL, LHV, LOC, NHG, NPCF, NVAVG, VGN, V&VN en GGZ Nederland. Mr. Antoinette Bolscher is voorzitter van het platform.

Zie ook: https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid

1-DSC_0443-001

Laatste nieuws