31 augustus 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Handboeken kwaliteitsindicatoren en indicatoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2020 gepubliceerd

De handboeken voor de aan te leveren indicatoren voor verpleeghuiszorg over verslagjaar 2020 zijn gepubliceerd en goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland. De indicatoren zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar; wel zijn enkele verhelderingen in de meetinstructie aangebracht. Daarnaast is er een wijziging rondom de aan te leveren score van de cliëntervaringsgegevens: in 2020 zijn er drie toegestane methodes voor deze score.

De kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg 2020 zijn goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland. In de handboeken ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ en ‘Handboek indicatoren personeelssamenstelling’ van ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en Verenso worden de indicatoren beschreven en de meetinstructies nader toegelicht.

Aanleveren van de kwaliteitsindicatoren én de kernfactoren personeelssamenstelling vindt plaats in de periode van 8 januari t/m juni 2021 in een portal van gegevensmakelaar Desan. Als zorgorganisatie ontvangt u eind oktober 2020 een brief van het Zorginstituut met het verzoek om gegevens aan te leveren en met informatie over de verdere procedure.

Klik hier voor meer informatie over het meten en aanleveren van de kwaliteitsindicatoren en de kernfactoren personeelssamenstelling voor verslagjaar 2020.

1-DSC_0911
Lotte Vlaar