nieuws

02 april 2019VVT Nieuws, Zorg

Geschillencommissie sociaal domein van start

Gemeenten en (jeugdhulp)aanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen over het woonplaatsbeginsel en over geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkooprelatie.

De geschillencommissie sociaal domein bestaat uit leden met perspectief vanuit de aanbieder of gemeente. De voorzitter is onafhankelijk en heeft geen dienstverband bij beide partijen.

Waarom een geschillencommissie?

In de eerste drie jaar na de decentralisatie van het sociaal domein ontstaan regelmatig geschillen tussen gemeenten en aanbieders en ook tussen gemeenten onderling. (Te) vaak komen de betrokken partijen niet of moeizaam tot een oplossing of moet een dure en tijdrovende gang naar de rechter worden gemaakt.

De geschillencommissie richt zich in eerste instantie op twee typen geschillen:

  • Geschillen tussen gemeenten over welke gemeente verantwoordelijk is conform het woonplaatsbeginsel (Jeugd).
  • Geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkooprelatie (Jeugd en Wmo).

Hoe kom ik in contact met de commissie?

Als partijen onderling niet tot overeenstemming zijn gekomen en een oordeel van de geschillencommissie gewenst is neemt u contact op met de commissie. Via de website Geschillencommissie Sociaal Domein draagt u een geschil aan. Op de website van de geschillencommissie staat ook de volledige werkwijze en het reglement van de commissie.

1-DSC_0066-001

Laatste nieuws