18 maart 2020VVT Nieuws, Wonen

Geopend: extra subsidieronde SDE+ voorjaar 2020

Op 17 maart 2020, is de extra subsidieronde voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) gestart. Deze extra openstellingsronde is qua opzet, techniek en categorieën identiek aan de SDE+-najaarsronde 2019. Projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind, water en biomassa, kunnen subsidie aanvragen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 2 april 2020. Er is € 4 miljard beschikbaar.

Nieuwe regeling SDE++

De SDE+ subsidie vindt nu voor het laatst plaats. Daarna wordt deze subsidie vervangen door een nieuwe SDE++-subsidie waarin het terugbrengen van CO2-uitstoot centraal staat. De doelstelling en opzet van deze regeling is beschreven in de brief van minister Wiebes van 17 februari. Daarin staan tevens de indieningstermijnen, 29 september tot 22 oktober 2020, en de geselecteerde technieken omschreven.

1-DSC_0066-001

Laatste nieuws